Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 66e jaargang 2011, nrs. 629-639.

Titel Auteur(s) pag.
De oudere generaties van de familiegroepen Fonckert uit Rhoon (II)
De nazaten van Adriaen Willems Fonckert
K.J. Slijkerman 1-27
De moeder van Pieter Adriaensz. (1555-ca. 1630) te Langerak
Aanwijzingen of is de wens de vader van de gedachte?
H.M. Kuypers 27-33
Kettingh te Den Haag en in Oost-Indië en hun afkomst uit de Hoeksche Waard (Strijen), ca. 1540-1700 J.F. Wendte 37-55
Lieden met een lening gevestigd op het grafelijk Schoutambacht van Haarlem in 1417 B. Ibelings 69-72
Een geslacht Verhoeven met een tak Verhoef(f) op het eiland IJsselmonde C.J. Verhoeven 73-107
Kohier 10e penning van de Uitergorzen voor het Nieuweland onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 L. Helms van Eis 108-110
Is Cornelis Mattheusz. Does (ca. 1575-ca. 1645), waarde te Schoonderloo, indentiek aan
Cornelis Matheusz. Proot, bewoner van het huis ‘Het Vliegende hart’ te Schoonderloo?
H.M. Kuypers en
E.W. Roscam Abbing
113-125
Aangenomen lidmaten te Maasland (1641-1662) T. van der Vorm 125-150
De oudste generaties van het geslacht De Raedt uit Rhoon K.J. Slijkerman 153-164
De Haagse klokkenmaker Tegelbergh en zijn familie in de 17e en begin 18e eeuw T.E. de Vroom 165-177
Monsterrol van de weerbare mannen in Lissen uit 1585 H. Salman 177-181
Amsterdamse bierbrouwers aan het begin van de zestiende eeuw B. Ibelings 181-182
Kohier 10e penning van huizen in het oude- en nieuweland onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 L. Helms van Eis 182-186
Begraven Nieuwerkerk a/d IJssel 1648, 1669-1670 L.M. van der Hoeven 186-190
De afkomst van Kornelis Noordijk wonende te Brielle en Poortugaal M. Verhoef 193-202
Naheffing foutieve of onvolledige aangiften 10e penning 1543 A. Dijkshoorn en
F. Koppert
202-215
Repertorium op de lenen van de hofstede Vliet, 1353-1797 (Aanvulling) J.C. Kort † 215-227
Het 10e penningkohier van Oostbarendrecht en Ziedewij van 1543 T. Hokken 227-229
De nakomelingen van Den Druijt een Maaslandse familie Van der Houff P. van der Hoeven 233-274
De bestuursleden van het Rotterdamse Kuipers- en Wijnverlatersgild 1613-1679 J. Tump 275-279
Aanvullingen en verbeteringen op gepubliceerder repertoria op leenkamers die binnen het graafschap
Holland hebben gefunctioneerd (2)
J.C. Kort † 279-285
Lieden in Wassenaar en Haagambacht die erfhuur betalen aan de burggraaf van Wassenaer circa 1366 B. Ibelings 286-295
Het gezin van Peter van Muylwijck opnieuw bezien, evenals de familie van de vrouw van zijn zoon
Jan van Muylwijck
B. de Keijzer 296-302
Kohier 10e penning van het heilige Geestland onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 L. Helms van Eis 302-304
Stamreeks d’Acquet H.M. Morien en
H.K. Nagtegaal
313-321
Het pad van de twijfel is zeker geen onbegaanbare weg H.M. Kuypers 321-334
Van Dijk alias Meulenbeek, een misverstand P. van Dijk 334-337
Het geslacht van Adriaen Sijbrantsz. op het eiland IJsselmonde K.J. Slijkerman 353-375
De honderdste penning van de roerende goederen van Den Haag uit 1569 B. Ibelings 375-381
Lijst van eigenaren en pachters der nieuw uitgegeven erven in Puttershoek anno 1596 L. Helms van Eis 381-383
Aanvulling op de genealogische- en heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Zuid-Holland B. de Keijzer 384-386
Het geslacht Vermeulen alias Grol (Charlois, Rotterdam) K.A. Reuvers 393-419
Lidmatenregister Oosterwijk 1688 A.P.A. van Rooden 419-423
10e penning Barwoutswaarder 1561 N.P. den Hollander 424-431
De oudste generaties (Van) Conijnenburch uit Berkel en Rodenrijs T. van der Vorm 433-459
De herkomst van de familie Konijnenburg te Pernis M. Verhoef 460-466
Goudse schippers in 1567 B. Ibelings 470
10e Penning van de Visserij onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 L. Helms van Eis 471-472
Familiewapens geregistreerd bij het Heraldisch College
Registratie familiewapens  H.K. Nagtegaal 56-68
Sanders
Pille
Maesen
Burggraaf
Meijer
Mekkering / Mekkring / Mekkes
Van der Poel
Visscher
Niggebrugge
Beijersbergen / Van Henegouwen
Hammink
Lems
Van Holst Pellekaan
Benes
Koenen
Hatzman
Maan
Du Quesne
Kenmer
Woltil
Keevel
Den Besten
Vandekeere
Registratie familiewapens V. van Steenbergen
van der Es
339-350
Beijersbergen van Henegouwen (rectificatie)
Van Straten
Van Putten
Kranenbroek
Tutert
Kelderman
Van Amerongen
Van der Cammen
Van Eis
Nanninga
Van Bavel
Kok
Strijckers
Hoogendorp
Van der Waals
Van der Es
Van Manen
Kruithof
Van Tamelen
Van Os
Bloemers
Geevers
Unger
Aanvullingen en correcties
De oudste generaties van het geslacht Van den Arent (aanvullingen en correcties op OV jrg. 60 (2005), blz. 341-376) 305-306
200e penning Dubbeldam 1667 (aanvullingen en correcties op OV jrg. 59 (2004), blz. 201) 306-307
Trapper, voorouders van het geslacht Maan (aanvullingen en correcties op OV jrg. 62 (2007), blz. 263-266) 307-308
De voorouders van Susanna en Marijtgen Brant, twee Abbenbroekse schoolmeesterdochters in Charlois
(aanvullingen correcties op OV jrg. 65 (2010), blz. 208)
308
Het geslacht van Alert Ymantsz. uit Groote Lindt met de tak (van der) Mugge (Mugh) te Zwijndrecht 308-309
Twee verwante geslachten Oostdorp uit Poortugaal (aanvullingen en correcties op OV jrg. 62 (2007, blz. 325-346,
jrg. 63 (2008), blz. 258-259 en jrg. 65 (2010), blz. 238)
310
De oudere generaties van de familiegroepen Fonckert uit Rhoon – de nazaten van Adriaen Jansz. Fonckert
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 65 (2010), blz. 443-462)
310
De tiende penning van Strijen over 1544 (aanvullingen en correcties op OV jrg. 50 (1995), blz. 382-387) 311
Het 10e penningkohier van Oost-Barendrecht en Ziedewij van 1543 T. Hokken 467
De Haagse klokkenmaker Tegelbergh en zijn familie in de 17e- en begin 18e eeuw A.B. den Haan 467-469
Andries Jansz. van der Sluijs (ca. 1600/05-ca. 1684) Schoolmeester te Delft, Helvoirt en Sliedrecht W.J. Spies 469
Varia
Leendert Wijten te Rijsoord A.B. den Haan 33
Ploenge Jan Cotermans (doopsgezinde gemeente) A.B. den Haan 55
Kind van schamel man K.J. Slijkerman 337
Immobiele bruid K.J. Slijkerman 390
Mededelingen
Betaling contributie Ir. E.N.M. van der Graaf 34
Tips voor contributiebetaling Ir. E.N.M. van der Graaf 68
Oproep vrijwilligers 72
Vooraankondiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 107
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering + agenda 151-152
Nieuwe voorzitter 192
Contributiebetaling 192
Boekbespreking 311-312
Uitnodiging voor de extra ALV op zaterdag 3 september 2011 312
In Memoriam Coen van Wijngaarden (1941/2011) 351
Boekbespreking 352
Mutaties in de redactie 352
Afscheid van enkele medewerkers 352
Boekbespreking 389-390
In Memoriam Ir. A.I. Grabowsky 391
In Memoriam Mia Poot-van der Hoek 392
Boekbespreking 431
Bibliotheek 432
Vragen en antwoorden De volledige tekst van de vragen
2011.001 Brief Luijendijk A. Luyendijk  34
2011.002 Van Renen (Rheenen) Ir. E.N.M. van der Graaf  34
2011.003 Kruisweg (Cruijswech etc.) K.J. Slijkerman  35
2011.004 Van Leeuwen M. Anema  35
2011.005 Geselle / Spierinckhoeck R.K. Vennik  35
2011.006 Cleybergen / Van der Cleyburch / Streuker / Van Lynden R.K. Vennik  35
2011.007 Bouman / Blonck / Van Vliet (antw. op vraag 2010.007 in OV jrg. 65 (2010), blz. 243) G. Rietkerk  36
2011.008 Akte Hof van Holland (antw. op vraag 2010.016 in OV jrg. 65 (2010), blz. 524) J.C.A. van der Lubbe 112
2011.009 Van Hessel K.J. Slijkerman 112
2011.010 Van der Burch J.H. van Eis 112
2011.011 Van Leeuwen J.H. van Eis 112
2011.012 Van Steenvoorden H. Salman 152
2011.015 Bouman/Blonk/Van Vliet E. Markies-Verploegh 386-389
2011.016 Van der Sluys J.H. van Eis 389
2011.017 Van de Loosen/Van Driel J.H. van Eis 431-432
2011.018 Van Borsselen/Grasbeeck J.H. van Eis 432

Oude jaargangen

Voor eventuele bestellingen van jaargangen of losse katernen (die nog leverbaar zijn) en andere uitgaven verwijzen wij u naar de winkel.
Met de zoekmachine op de homepage kunt u de inhoud van de hele site doorzoeken.
De complete inhoud van 60 jaargangen (1946-2005) van het maandblad, incl. een aantal niet meer verkrijgbare (jaar)boeken is op twee CD-ROM’s te koop.