Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift ‘Ons Voorgeslacht’, 71e jaargang 2016, nrs. 684-693.

x

Titel Auteur(s) pag.
Speculeren over de afkomst van Peter Thomasz. Casper van Burik 5
Quod erat demonstrandum? Berend van Dooren  11
De veerman van Oostendam W. de Graaf-Valk  16
Wie warende ouders van de 14e-eeuwse Gorkumse proost heer Jan Gerardijn? Bert den Hertog  21
De zoektocht naar Bastiaan de Reus in het 17e-eeuwse Wijk Remco van den Heuvel  28
De queeste naar de origine van Maritjen Speijert L.M. van den Hoeven  32
Op zoek naar Ariaantje Pieter van der Hoeven  36
Vastgelopen? Meer bewijs nodig? Vergelijk uw DNA! Bob Kemp  39
Bewijsvoering in de genealogie in het bijzonder met betrekking tot middeleeuwse (adellijke) families B. de Keijzer  47
Met aliassen moet men soms oppassen H.M. Kuypers  54
Van Bruser naar Lansbergen Michel Lansbergen  62
Wanneer breekt het moment aan dat je kunt zeggen: er is voldoende bewijs? W.T. Molema-Smitshoek  71
Jan Jansz. en zijn kinderen, bewijs of geen bewijs in de genealogie van het geslacht Deijl Klaas A. Reuvers  74
De bouwheer van huis ‘De Rozijnkorf’ in Dordrecht Ir. C. Sigmond  82
Een uiteindelijk getraceerde illegitieme militaire voorvader? K.J. Slijkerman  89
Van Leeuwen: van Utrecht naar Woerden Wout Spies  92
De vererving van een vicarie in de St. Janskerk te Schiedam gesticht door Pieter Jacobsz. Vee(n)lant op 9 december 1514 M. van der Tas  98
Als de wens de vader van de gedachte is… Onderzoek baar de familie Van Wijck te Achthoven bij IJsselstein Denis Verhoef  108
De oudste generaties van de familie Quist Mr. A.H.G. Verouden 116
Waar is de echte Pieter Cornelisz. gebleven? Teun van der Vorm 121
Frans Jansz. van Santen en zijn familie H.J. van der Waag 129
De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers Smit, Timmerman en (Van de) Polder uit Smitshoek K.J. Slijkerman 137
Parenteel van de Utrechtse kramer Lieven van Couwenbergh met een hoenderkopersnetwerk van tenminste 35 personen te Amsterdam (1682-1806) J.F. Wendte 152
Verzoek van een groep ingezetenen om de boog van
de schutsluis in Puttershoek te verhogen in 1786
W.T. Molema-Smitshoek en P. Molema 170
Maria Cornelisdr. van Sprangh en haar erfgenamen Klaas A. Reuvers 181
De (van) Almondes van Voorne A.M. Ligteringen-Kat 233
Schouten, stedehouders, schepenen, heemraden en secretarissen van Meerdervoort voor 1700 K.J. Slijkerman 274
Een Haags geslacht Hessing en zijn wortels te Utrecht (1580-ca. 1811) J.F. Wendte 277
Een uitzonderlijk huwelijk H.M. Kuypers 294
Borger Claesz. en burger Cornelisz. van (der) Putten te Oud-Beijerland en hun kinderschaar K.J. Slijkerman 304
Streeff – Over een hartverzakking en een kwartje Berend van Dooren 320
Van Dorp een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht Mr. J.J.F. Lots † en Drs. P. van der Hoeven 321
Waar lag de Hoogbrugge van Hazerswoude? Peter Hoogerbrugge 429
Kapitein op de binnenwateren Pieter Lieffkint (ca. 1565-1628) te Rotterdam J.F. Wendte 450
Pieter Jansz. of 2 x Pieter Wiggertsz. (Van der Hee)? Gerrit H. Verwoerd 462
De onbekende moeder van Maritgen Dircxdr. uit Langerak H.M. Kuypers 466
Het nageslacht van Coen Dircksz. te Leiden, een van de stichters van een Vicarie in de Nieuwe Kerk te Delft Teun van der Vorm 473
De voornaam Reyvert bij de families Schrieck en Van Clootwyck uit Uppel onder Almkerk H.M. Kuypers 509
Heijmans aan Hollands Rand Berend van Dooren 522
De oudere generaties van het geslacht Noppen te Woerden Ir. ing. J.P. Noppen 535
Van Lockhorst alias Twaelffuren Denis Verhoef 562
x
Familiewapens geregistreerd bij het Heraldisch College
Registratie familiewapens
Geen
x
Aanvullingen en correcties
Lenert en Kors Pietersz (OV 2015, p. 267-294) K.J. Slijkerman 426
Roos (OV 2015, p. 503-529) K.J. Slijkerman 426
Smit, Timmerman en (Van de Polder) (OV 2016, p. 137-151) K.J. Slijkerman 426
Borger Claesz. en Burger Coprnelisz. van (der) Putten (OV 2016, p. 304-319) K.J. Slijkerman 426
Bennis H.M. Kuypers 427
Van Almonde A.M. Ligteringen-Kat 472
Het gezin van Gijsbert Reyersz. Van Schayck en Sophia Luyten de With Denis Verhoef 545
Utrechtse parentelen vóór 1650 567
Een genealogische instinker F.H.J. van Aesch 589
Kwartierstaat Bijl x Van der Werf J.G. de Heij 590
Aanvullingen Rijswijkse cartularium Ruud Poortier 591
De familie De Ridder (3) B. de Keijzer 592
x
Varia
Zeventig jaar Ons Voorgeslacht Jacqueline Verkleij 172
De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek Rob van Drie 178
Valkuilen bij het bespreken van boeken Sylvia Buit 428
Betrekkelijkheid van genealogische conclusies Drs. J.F. Jacobs 534
Reiskosten en reisduur van Willemstad naar ’s-Gravenhage en retour J.J. Vervloet 595
x
Mededelingen
Themamiddag genealogie in de Alblasserwaard op 19 maart van 12:30 – 16:30 uur 180
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 232
Overeenkomst Hollandse Vereniging voor Genealogie en Nederlandse Genealogische Vereniging over wapenregistratie 544
x
Vragen en antwoorden
Geen
x
Boekbesprekingen
De Goudse Familie Bennis vanaf circa 1520 J. Bennis  276
Het leven in Schoonhoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad Red. P. Niestadt en R. Kappers 276
Hoogendijk. Hoogendyk/Schouten Hoogendijk/Hoogendijk van Capellen C. Hoogendijk 276
Van der Burg. Uit alle windstreken tezamen gekomen.
De 16 kwartiernamen van Mr. Dr. V.A.M. van der Burg, deel II
V.A.M. van der Burg 471
Boeren Bestuurders Ambachtslui (Vermaat) H.P. Vermaat 471
Van Mauderick 1270-1695. De geschiedenis van een schildboortig
geslacht
W.H. Morel van Mourik 471
Recensie ‘Kroniek van de familie Vosch, Vosch van Avesaet, Vos van Avezathe’ Casper A. van Burik 549


Oude jaargangen

Voor eventuele bestellingen van jaargangen of losse katernen (die nog leverbaar zijn) en andere uitgaven verwijzen wij u naar de winkel.
Met de zoekmachine op de homepage kunt u de inhoud van de hele site doorzoeken.
De complete inhoud van 60 jaargangen (1946-2005) van het maandblad, incl. een aantal niet meer verkrijgbare (jaar)boeken is op twee CD-ROM’s te koop.