Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inschrijving geopend voor cursus oud schrift voor gevorderden bij Ons Voorgeslacht

Komend najaar zal er weer een cursus Oud schrift voor gevorderden worden gegeven in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht te Delft. Het gaat om 8 lessen waarin 17e eeuwse teksten zullen worden behandeld. Ook op de achtergronden van de teksten zal worden ingegaan. U kunt ook uw eigen teksten meenemen. De cursus wordt gegeven door de ervaren onderzoeker en genealoog Léon van der Hoeven.

U kunt zich hiervoor aanmelden door € 170,– over te maken op NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven.

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus indien u belangstelling heeft, zorg dan dat u er tijdig bij bent.

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot genhoeven@ziggo.nl.

De eerste les zal zijn zaterdag 28 september (bij voldoende deelnemers). De lessen beginnen om 10:30 uur en eindigen om 12:30 uur.