Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Januarinummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Een misdadige familie? Ket(h)-en en Kettenzonen in de 14e eeuw door Ronald A. van der Spiegel
De kerkenraad van Zevenbergen 1662-1734 door W.J. Scholl
Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende Voorburg door Frans van Rooijen en drs. Ronald A. van der Spiegel
De opgave van gildebroeders van het hoenderkopersgilde van Amsterdam in 1688 door J.F. Wendte
De hoender- en vogelkopers in het kohier van de personele quotisatie te Amsterdam 1742 door J.F. Wendte
Klou (clouw) / Lagendijk
Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende vrouwenrecht door Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel
Wie schrijft die blijft
Contributie 2020 en automatische incasso
Agenda van de Algemene Ledenvergadering
Doe mee en geef uw favoriete artikel door!