Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Het geslacht van Jacob Cornelisz. Boerin uit Maasdam

 

Het geslacht met de naamdragers Boerin, Boer, Capiteijn, Hoogenworf, Hoogewerf, Van Dijck, Van Esch, Ros, Sandeling en Cuijp in de zestiende- en zeventiende eeuw door K.J. Slijkerman en W.T. Molema-Smitshoek, uitg. 2008.

De gezeten Maasdamse boer en schout Jacob Cornelisz. Boerin (ca. 1540-1614) is de stamvader van een boerengeslacht bij wiens nazaten in de loop van de zeventiende eeuw tal van familienamen in gebruik kwamen.