Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Juli/augustusnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

  • Inhoudsopgave
  • Familietwisten in Schelluinen | Oude Marij Neelen († 1544) en haar verwanten, Berend van Dooren
  • Boekbespreking, Sylvia Buit
  • njiM maan si perrinG | Een sterk verhaal opgeblazen, Drs. Ronald A. van der Spiegel
  • Zegels in het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH, Ben de Keijzer
  • Overzicht van de kohieren van Slagturven | In Delfland, Rijnland, en Schieland, Sjoerd A.L. de Ridder
  • Memoriaelboeck Heilige Geest | Den Haag 1558, Drs. Ronald A. van der Spiegel
  • De drie jongelingen in de brandende oven, Pieter van der Hoeven
  • Een geslacht Swaan (Heteren, Overbetuwe) | (Aanvullingen en correcties OV jrg 76 (2021)), J.F. Wendte