Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Juninummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

In het juninummer zijn de volgende artikelen opgenomen.

  • Klaas Abel Reuvers, Sevenbergen uit Helmond? Of oudste generaties Sevenbergen/Zevenbergen uit IJsselmonde.
  • H.M. Kuypers, Een genealogische instinker en struikelblok door naamsverandering.
  • R.A. Kers (†) en Berend van Dooren, Stamreeks Kers/Kars. Verslag van een intensieve samenwerking.
  • Teun van der Vorm, Een lidmatenlijst van Voorschoten van circa 1620 met enkele aanvullingen tot 1630.
  • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Adrie Maliepaard, Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk, deel 4 (2021).
  • Drs. Ronald van der Spiegel, Inwoners Texel 1455-1447.
  • Vraag en antwoord 2022.01 Geesthuysen – van der Speck.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.