Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Juninummer van Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoud van Ons Voorgeslacht nr. 720 (Jaargang 74, juni 2019):

Titel Auteur(s) Pag.
De handel en wandel van het geslacht der schoolmeesters
De Soete, later De Zoete
L.M. van der Hoeven en H. Spoelstra 277
De kohieren van de twaalfde penning en het weekgeld Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 318
Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende
St. Maartensrecht
Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 321
Papier versus plastic 323
Bibliotheekcollectie online raadpleegbaar 323