Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgaven en Indexen voornamen / patroniemen

  •  

Van de volgende jaargangen van ons maandblad is de inhoudsopgave op deze site opgenomen:

De oude jaargangen 1946-2005, incl. diverse (jaar)boeken die zijn uitverkocht, zijn ook compleet te koop op twee CD-ROM’s.

De inhoud van de oude jaargangen (vanaf 1946) kunt u op op de website van Peter van der Krogt raadplegen.

Om de kosten te drukken is besloten om de indexen op voornamen/patroniemen (vanaf 2007) en familienamen (vanaf 2016) niet meer te drukken, maar op onze website op te nemen.
Hieronder het overzicht van de reeds verschenen digitale indexen:

Bestellingen

Voor eventuele bestellingen van jaargangen of losse katernen (die nog leverbaar zijn) en andere uitgaven verwijzen wij u naar de winkel.