Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Maartnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

  • Jan van Egmond, Jean Provost (ca. 1617-1654) en zijn neven en nichten.
  • Teun van der Vorm, Enige huwelijken, gesloten voor schout en schepenen van Warmond.
  • Dick de Boer, Het hemd is nader dan de rok. Verwantschapsbanden over de grenzen van de tijd.
  • Ronald van der Spiegel, In memoriam Frans van Rooijen (1955-2021).
  • Frans van Rooijen, Tiende penning Monster 1542.

De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.