Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Meinummer ‘Ons Voorgeslacht’

Meinummer Ons Voorgeslacht

Inhoudsopgave:

  1. drs. G.J. van Rookhuijzen, Oude geslachten in Noordeloos II. Verleck
  2. Cees van Yperen en Gerard van Eendenburg, De personele quotisatie uit 1742 van het ambacht Monster
  3. Teun van der Vorm, In memoriam Henk van der Waag (1930-2023)

en verder een nieuwe vraag.

Het volgende nummer verschijnt rond half juni 2023.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.