Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Meinummer van het maandblad verschenen

In het meinummer zijn de volgende artikelen opgenomen:

  • Ida Verhaar, Parenteel van Jan Dircksz. (Verhaer). 
    Deze bijdrage geeft ook aandacht aan het rampjaar, dit jaar 350 jaar geleden.
  • Arie Jan Stasse, Het familiegeld van Baardwijk, Babyloniënbroek, Doeveren en Drongelen van 1674.
  • Ronald van der Spiegel, Staat van landerijen en renten over 1583 van het Sint Elizabethklooster in Den Haag.
  • Sylvia Buit, Boekbespreking.

    De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.