Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Nieuwjaarstoespraak 2020

Hartelijk welkom alle aanwezigen en nog een gelukkig nieuwjaar. Voor u een gezond en genealogisch vruchtbaar 2020! Erg leuk om te zien dat u met velen gekomen bent.

In het bijzonder heet ik onze oud-voorzitter Ben de Keijzer en zijn echtgenote welkom en de afgevaardigden van de besturen van de NGV-afdelingen Rotterdam en Rijnland. Met beide verenigingen zijn wij een eerste samenwerking aangegaan. Dat houdt in dat we  samen bijeenkomsten organiseren, leden van beide verenigingen gebruik mogen maken van onze bibliotheek en wie weet wat er in de toekomst nog meer mogelijk gaat worden.

Teun van der Vorm spreekt genodigden toe
Voorzitter Teun van der Vorm spreekt genodigden toe

Voor Ons Voorgeslacht is het een druk en positief jaar geweest. In de Algemene Ledenvergadering van april 2019 hebben we een meerjarenbeleidsplan vastgesteld, waarin we een aantal doelen hebben gesteld. Een aantal daarvan is inmiddels gerealiseerd. Ik noem er een paar. De inventaris van de bibliotheek is omgezet naar een mooie online catalogus, die nog steeds verder verfraaid wordt. De collectie van de vereniging Prometheus is overgebracht naar ons verenigingscentrum en we zijn druk bezig deze te integreren in onze collectie. Aan de PR-kant is het één en ander gebeurd. We hebben een maandelijkse nieuwsbrief met meer dan 900 abonnees, een Facebookgroep met zo’n 250 leden en door alle “reclame” een flinke aanwas van de vrijwilligers.

Op 31 augustus hebben we samen met de NGV Rotterdam een evenement georganiseerd in Hekelingen, waar ons erelid Henk van der Waag koninklijk onderscheiden werd voor zijn genealogische activiteiten.

Op Hogenda.nl zijn weer honderden nieuwe bronbewerkingen toegevoegd. Er wordt hard gewerkt aan de professionalisering van de leden- en financiële administratie, de modernisering van de websites en het lanceren van Hofoda, de Hollandse Foto databank.

Het maandblad kan zich weer verheugen in voldoende copy (hoewel het altijd meer kan) en bevat ook dit jaar een grote verscheidenheid aan artikelen, waarbij we ook een aantal nieuwe enthousiaste auteurs hebben kunnen verwelkomen.

En we hebben natuurlijk zojuist deel 8 van Utrechtse parentelen kunnen presenteren. Een reeks waar we als vereniging uiteraard ook heel trots op zijn.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt van deel 2 van Hollandse Parentelen en is de lustrumcommissie druk bezig een mooie lustrumviering met als thema ‘Terugblikken en vooruitzien’ te organiseren op 23 januari 2021 in Rotterdam. Onthoud deze datum, dames en heren! In het kader daarvan doet de lustrumcommissie een oproep. We zouden van u willen weten welk artikel uit 74 jaar van ons maandblad, uw meest favoriete, gedenkwaardige, ontroerende of leerzame is. U kunt dat doorgeven aan de lustrumcommissie. Alle details vindt u in het komende maandblad en nieuwsbrief.

Ik kom tot mijn afronding. We hebben een mooi jaar achter de rug. Het ledenaantal blijft stabiel, ondanks dat naast de gewoonlijke afzeggingen ons ook een aantal leden het afgelopen jaar ontvallen is.

Ik wens u een goed jaar en ik hoop u allen weer te zien op onze ALV op 28 maart a.s. in Hekelingen of bij een van onze andere evenementen.