Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Novembernummer van Ons Voorgeslacht verschenen

Beursmakelaar Sebastiaen Pitavin, zijn kinderen en kleinkinderen, door Tom E. de Vroom
Het familieboek van de familie Van Groenesteijn (1606-1740), door W. van Workum
De familie Van de Watering uit de polder Zestienhoven, door Maarten van Bourgondiën
Kohier van het weekgeld 1573 betreffende Nieuweveen onder Den Haag, door Frans van Rooijen en Ronald A. van der Spiegel
Leerbroek, 10e penning, door B. de Keijzer en H.M. Kuypers
Boekbespreking Lagendijk-Bierens en Rubbertijd