Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Novembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’

Het novembernummer bevat de volgende artikelen:

  1. J.F. Wendte, Van Geleyn, oorspronkelijk Von Gelehn (Aken). De bloeiperiode van een Amsterdams koopmansgeslacht.
  2. drs. G.J. van Rookhuijzen, Land van Arkel, kohier 1000ste penning 1654.
  3. Dick Haagsman, Genealogie Haagsman, Haaksman en Haaxman, deel 1: de zeventiende eeuw (slot).
  4. Léon van der Hoeven, De DTB van Ottoland aangevuld.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.