Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Oktobernummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Omslag oktober 2020

In het oktobernummer zijn de volgende artikelen opgenomen:

  • De Engelen van Vlaardingen (I) door Yorick Zomer.
  • Tiende penning Half-Loosduinen door drs. Ronald A. van der Spiegel.
  • Lijst van de dooden die begraven zijn in de Ketel, 1696, 1698, 1699 door Sjoerd A.L. de Ridder. 
  • Laurens Cornelisz. (Ankeveen) en zijn nageslacht Groenendijck en Van Noortgouw te Amsterdam, groothandelaren in vogels (1651-1760) door J.F. Wendte. 
  • Tiende penning Eikenduinen en Haagambacht 1544 door Frans van Rooijen.