Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Ons lid Henk van der Waag Koninklijk onderscheiden

Zaterdagmiddag 31 augustus is Henk van der Waag tot zijn verrassing onderscheiden tot Lid in de orde van Oranje Nassau door burgemeester Foort van Oosten van de gemeente Nissewaard. Samen met de NGV Rotterdam hadden we een interessante middag georganiseerd in het dorpshuis in Hekelingen in de gemeente Nissewaard.

Burgemeester Foort van Oosten

Burgemeester Foort van Oosten

De twee lezingen werden gehouden door archivarissen uit Leiden en Schiedam, archieven waar Henk veel vrijwilligerswerk voor heeft verricht. De eerste lezing werd gehouden door de adjunct-archivaris Cor de Graaf van Erfgoed Leiden en omstreken. Hij vertelde over het project ‘Historisch Leiden in kaart‘, een alles omvattende dataset van personen en percelen van Leiden van eind 16e eeuw samengebracht in één goed gestructureerde, geïntegreerde database, waarmee we (betrekkelijk) gemakkelijk verder naar het verleden of richting verleden op heden kunnen werken. Het betreft bronnen als de tiende penning van 1561, de volkstelling van 1574, de kohieren van 1576, de volkstelling van 1581, grachten- en stratenboeken 1583-1597, het Register Vetus van 1585 en het Oudt Belastingboeck van 1601.

Daarna sprak Laurens Priester, de archivaris van het gemeentearchief Schiedam over het Familiearchief Rijnbende-Van Bol’es, een bijzondere aanwinst voor het gemeentearchief. In het familiearchief zit een levensbeschrijving van de schoonzoon van Simon Rijnbende, oprichter van de destilleerderij Rijnbende en burgemeester van Schiedam. En die laatste functie ontving hij in zijn huis in 1846 Koning Willem II. Als dank hiervoor ontving hij van het gemeentebestuur een zilveren dienblad met inscriptie. Dat blad had Laurens Priester bij zich om aan ons te tonen.

 

Laurens Priester met herinneringsbord

Toen om 16.00 uur de burgemeester, samen met de familie van Henk en de plaatselijke pers de zaal binnenkwam, werd Henk volledig verrast en werd de regie overgenomen door de burgemeester, die een geanimeerd verhaal vertelde over de verdiensten van Henk voor de genealogie, beide archieven en voor onze vereniging.

Henk met zijn familie en burgemeester

Samen met zijn twee zoons, echtgenotes en vijf kleinkinderen ging de trotse Henk op de foto.