Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Ons Voorgeslacht bereikt de grens van 1400 leden

De ledengroei van onze vereniging is het laatste jaar erg snel gegaan, maar dat het zo snel zou gaan hadden we niet verwacht.
We hebben nu de grens van 1400 leden bereikt en gaan natuurlijk op voor de 1500. Het bestuur barst van de ambities en door de ledengroei kunnen we die ook gemakkelijker bereiken.