Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Septembernummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Voorblad septembernummer Ons Voorgeslacht

Het septembernummer bevat de volgende artikelen:

  1. Tom de Vroom, Schipper op Smyrna.
  2. Léon van der Hoeven, Ontvangsten van rouwkleden Hoogblokland 1661-1663.
  3. drs. G.J. van Rookhuijzen, Oude geslachten in Noordeloos. 1 Den Besten.
  4. Gerard van Eendenburg, Weerbare mannen van Monster in 1747.
  5. Hildo van Engen, De Heusdense ‘ommeslach’ van 1521.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.