Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Denis Verhoef neemt Utrechtse parentelen 8 in ontvangst

Achtste deel Utrechtse parentelen gepresenteerd in Utrechts Archief

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de Hollandse vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ op 18 januari 2020 in het Utrechts Archief is de door ‘Ons Voorgeslacht’ uitgegeven publicatie Utrechtse parentelen, deel 8 (in de volksmond de parenteel Van Royen) gepresenteerd. De voorzitter van de vereniging, de heer Teun van der Vorm reikte het eerste exemplaar uit aan  de auteur de heer Denis Verhoef.

Auteur Denis Verhoef neemt Utrechtse parentelen 8 in ontvangst van voorzitter Teun van der Vorm
Auteur Denis Verhoef neemt Utrechtse parentelen 8 in ontvangst van voorzitter Teun van der Vorm

De genealogische reeks Utrechtse parentelen is in 2010 begonnen; een keur aan genealogen – de Werkgroep Utrechtse parentelen – heeft hieraan meegewerkt.

De werkgroep had hier een aantal doelstellingen op het oog:

  1. een platform bieden voor de publicatie van grote genealogische werkstukken,
  2. samenwerking stimuleren,
  3. beginnende genealogen op weg helpen door te laten zien hoe je met genealogisch onderzoek vóór 1650 stappen kunt zetten,
  4. twee genealogen ‘in hart en nieren’, te weten Marcel Kemp en Nico Plomp, in het zonnetje zetten.

Met de afronding van dit achtste deel, zijn er in de reeks 23 parentelen gepubliceerd en zijn ruim 5000 gezinnen voor 1650 in beeld gebracht, mét biografische gegevens.

De reeks kon worden uitgegeven dankzij de financiële steun van een reeks subsidiënten. Veel delen van de reeks ontvingen steun van het Fonds C. en A. Bothof, de Jacobs-Schumacher Stichting, het KF Hein Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Nederland’s Patriciaat. ‘Ons Voorgeslacht’ is deze fondsen zeer erkentelijk: zonder hun steun had de reeks Utrechtse parentelen niet gerealiseerd kunnen worden.

‘Ons Voorgeslacht’ heeft een lange traditie op het gebied van het uitgeven van belangwekkende genealogieën, bronpublicaties. Voorbeelden daarvan zijn Hollandse Bronnen, Hollandse parentelen, en de parenteel van Doen Beijensz. 
Naast de genoemde boekwerken is ook de digitale kant sterk ontwikkeld bij de vereniging. Daarbij is Hogenda.nl het paradepaardje. Daar staan veel uitgewerkte bronnen, artikelen uit het maandblad en sinds kort alle delen van Utrechtse parentelen, mét de al eerder gepubliceerde aanvullingen. Deze zijn alleen voor leden beschikbaar.

De vereniging heeft rond de 1150 leden en bestaat in 2021 75 jaar. Dat jubileum zal groots gevierd worden op 23 januari 2021 met een genealogische dag voor de leden en het uitgeven van een aantal publicaties.

Op de gezellige nieuwjaarsreceptie in het nabij gelegen café ‘De Rechtbank’ die bezocht werd door zo’n 75 leden van de vereniging ging de voorzitter in op het afgelopen jaar, maar keek hij daarnaast vooruit naar het komende jaar waar veel in gang gezette initiatieven uit het beleidsplan gerealiseerd zullen worden. Lees hier de volledige speech van de voorzitter.