Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 15 april

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdagmiddag 15 april 2023 te Delfgauw.

Locatie
‘Kerkelijk Centrum Delfgauw’, Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw.

Agenda
Aanvang 14.30 uur (inloop 14.00 uur)
A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00 uur)
1.            Opening van de vergadering door de voorzitter Teun van der Vorm.
2.            Ingekomen stukken en mededelingen.
3.            Notulen jaarvergadering van 7 mei 2022 te Delfgauw. *
4.            Jaarverslag 2022.*
5.            Rekening en verantwoording over het boekjaar 2022.*
6.            Verslag kascommissie.
7.            Plannen voor 2023 en voortgang vernieuwing van de website en Hogenda.
8.            Begroting voor het jaar 2023 en indicatieve begroting 2024.
9.            Benoeming kascommissie 2024.
10.          Rondvraag.
11.          Sluiting van de vergadering.

* De notulen en jaarstukken zijn te vinden op deze website, onder het menu-item Algemene informatie/Vereniging (onderaan de pagina).

B. Algemene gedeelte (16.00 – 17.00 uur)
a. Presentatie nieuwe website.
b. Lezing Harry Aardoom uit Dordrecht, getiteld ‘Mededogen in vroeger tijden’.

C. Afsluitende borrel (17.00 – 18.00 uur)

Uit eten (facultatief)
Na afloop is er de gelegenheid om op eigen kosten mee uit eten te gaan. Geeft u daarvoor op via een e-mail aan voorzitter@onsvoorgeslacht.nl. De sluitingsdatum is maandag 3 april 2023, zodat de reservering tijdig gedaan kan worden. De groep is begrensd in grootte, dus wacht niet te lang: als de groep vol is, sluit de inschrijving onder het motto wie het eerst komt, het eerst maalt. Partners zijn welkom.

Bereikbaarheid via openbaar vervoer
Het Centrum is prima bereikbaar met R-Netbus 455. Vertrek van station Delft om 18.47, 19.02 en 19.17 (de rit duurt 12 minuten) en van station Zoetermeer Centrum-West om 18.42, 19.12 en 19.42 (de rit duurt 17 minuten). De halte in Delfgauw heet “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen van het Kerkelijk Centrum.
Vertrek van Delfgauw richting Delft: 22.02, 22.32 en 23.03 en richting Zoetermeer: 21.55, 22.25 en 22.55uur. Voor de gehele dienstregeling kijk op www.ebs-ov.nl/haaglanden/reizen.