Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2020

DE VERGADERING IS UITGESTELD I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN

Te houden op zaterdag 28 maart 2020 in het Dorpshuis Hekelingen, Lede 13, 3209 AT Hekelingen, Telefoon: 0181 639 566.

Bereikbaarheid:
Er is een buslijn vanaf Metrostation Centrum (bus 87) die 4 keer per uur vertrekt. Houd rekening met een reistijd van 10 tot 15 min, omdat deze bus een rondje door de wijk maakt. Verder is er ruim voldoende parkeerplaats.

De zaal is open om 13.00 uur. Aanvang van de vergadering is om 13.30 uur. De genoemde tijden per agenda-onderdeel zijn indicatief. Introducees zijn welkom bij het algemene gedeelte, lezing en de borrel.

AGENDA

A. Huishoudelijk gedeelte (13.30 tot 15.00 uur).

 1. Opening van de vergadering. Ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2019.
 3. Jaarverslag en rekening en verantwoording over het boekjaar 2019.
 4. Verslag van de kascommissie.
 5. Benoeming nieuwe kascommissie.
 6. Beleidsplan 2020-2021
 7. Meerjarenbegroting 2020/2021.
 8. Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt de heer Yorick Zomer (portefeuille penningmeester) voor.
  Bestuurslid de heer Jaap Vervloet treedt af en is niet herkiesbaar.
 9. Sluiting van de vergadering.

B. Pauze (15.00 tot 15.30 uur)

C. Lezing (15.30 tot 16.15 uur)
“Vorst aan de grond?” Inleiding door de heer Jaap Ligthart over zijn proefschrift dat handelt over de veranderende financiële functie van het vorstelijke domein in de Nederlanden (1356-1473).

D. Borrel en napraten (16.15 tot 17.00 uur)
Tijdens de pauze en na het algemene gedeelte is er volop gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten en bij te praten.