Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Nog tot 1 november inschrijven voor deel 8 Utrechtse parentelen

Het verheugt het bestuur te kunnen meedelen dat deel 8 van de reeks Utrechtse parentelen in december 2019 zal verschijnen. Dit deel staat ‘in de volksmond’ bekend als de parenteel Van Royen. Hierna zetten we op een rij hoe de voorinschrijving in zijn werk gaat en voor wie dit deel 8 interessant kan zijn.

Voorinschrijving – hoe werkt het?

We streven ernaar ieder jaar ten minste één bijzondere uitgave te doen verschijnen. In de afgelopen jaren heeft u als lid diverse uitgaven kunnen ontvangen, variërend van Utrechtse parentelen tot Hollandse bronbewerkingen. Vanaf 2019 kiezen we er – om redenen van kosten en duurzaamheid – voor om deze uitgaven als boek op te maken en digitaal op het besloten, alleen voor OV leden toegankelijke deel van Hogenda, beschikbaar te stellen. Op de ALV van 6 april hebben we één en ander toegelicht en besproken.

Leden kunnen intekenen op een hardcopy uitgave. Ze betalen € 5 per eenmalige incasso als tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor zijn verschillende motieven denkbaar: sommigen vinden het plezieriger om het als boek te kunnen lezen, anderen hebben de reeks Utrechtse parentelen graag compleet in de kast staan.

We dragen er zorg voor dat het aantal bij voorinschrijving bestelde exemplaren gedrukt wordt met de kwaliteit die u van ons gewend bent. Daarnaast zullen 50 extra exemplaren gedrukt worden voor geïnteresseerden, die het boek ná de voorinschrijvingsperiode willen kopen. De ledenprijs bedraagt dan € 25.

U kunt zich inschrijven voor de hardcopy uitgave. Dit dient u vóór 1 november doen per brief of per e-mail, met opgaaf van: uw naam, uw lidmaatschapsnummer (staat op de adres label van OV) uw banknummer en het gewenste aantal exemplaren.

Per brief: adresseren aan Secretariaat Ons Voorgeslacht, Rotterdamseweg 183c, 2629 HD Delft.

Per e-mail: adresseren aan penningmeester@onsvoorgeslacht.nl.

Voor wie is deel 8 interessant?

Deel 8 bevat de parenteel Van Royen. Deze parenteel kent ook een uitgebreide Hollandse staak, die begint met Adriaen Jansz. van Royen, schepen, landgenoot en kerkmeester van Woerden. Van twee van zijn zoons is uitgebreid nageslacht bekend:

  • Gijsbert Adriaensz. van Royen, die ook ‘van Woerden’ genoemd wordt. In Klundert en omgeving wonen verscheidene nakomelingen met de familienaam (de) Roode.
  • Cornelis Adriaensz. van Royen, die net als een van zijn zoons ook ‘Woertsman’ genoemd wordt. Veel van zijn afstammelingen wonen in Maasland, Maassluis, Vlaardingen en Oud- en Nieuw-Beijerland. Overige familienamen: Cleyenburch, Noordervliet, Suydervliet en Van Vliet. Enkele Van Royens vestigen zich in Groningen. In deze staak wordt de klimmende leeuw met rennende (wind)hond gebruikt als wapen.

De parenteel start met de betovergrootvader van Adriaen Jansz. van Royen. De familie Van Royen in Utrecht was een bijzondere familie: zij kreeg – voor zover bekend, als enige familie – in de 15e eeuw het eeuwigdurend burgerrecht van de stad Utrecht. Omdat leden van de familie tot in de 18e eeuw aanspraak maakten op dit recht, was het goed mogelijk om de parenteel Van Royen samen te stellen.