Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 64e jaargang 2009, nrs. 607-617

Om de kosten van het drukken van de jaarlijkse index terug te dringen, is besloten het overzicht op voornamen/patronymica alleen digitaal beschikbaar te stellen. Dit overzicht van 2009 kunt u hier raadplegen.

Titel Auteur(s) pag.
Voorns voorgeslacht
Kwartieren van Anthonie van den Muizenberg
B. van Dooren 1-22
Leggerland- en huispachten kerk te Rijnsburg 1588 drs. R.A. van der Spiegel 23-31
Namen der erfpachters van cijnsland in Mijnsheerenland van Moerkercken de anno 1565 L. Helms van Eis 31-32
Heerlijke rechten (1805)
(uit archief van Lexmond en Achthoven ORA 44)
B. de Keijzer 32-33
Het geslacht met de takken Van de Swaen en Oudeklem uit Sint Anthoniepolder K.J. Slijkerman 41-60
Overleden in Langerak (periode 1668-1728 met hiaten) W. de Graaf-Valk 61-69
Morgenboek Stompwijk, Wilsveen en Tedingerbroek 1587 drs. R.A. van der Spiegel 70-80
De familie(s) (Van) Abeel uit Langerak H.M. Kuypers 81-113
Een familie Quack, wie weet er meer van? S. Auwerda-Berghout 113-114
Parenteel Floris Jansz. (geb. ca. 1531 en wonende in Langeweide in het Utrechtse gerecht Lange Ruige Weide; stamvader van de geslachten Van Dijk, Van Es, De Jonge, Oudenes, Oudenhuijsen., Ruijsch, Verwey en Van Vliet) N.P. den Hollander 117-154
De familie De Ridder (Ameide en omgeving) B. de Keijzer 157-191
Op zoek naar de afstamming van het geslacht Smitshoek te Sint Anthoniepolder W.T. Molema-Smitshoek en K.J.Slijkerman 193-214
Repertorium op de lenen van de hofstede Assendelft 1400-1757 J.C. Kort 215-232
De oudste generaties van het geslacht Van Boesbergen C.H. van Wijgaarden 233-243
De oudste generaties van de geslachten Bom te Ridderkerk A.B. Maliepaard 243-263
Een weinig bekende bron uit Langerak
Het kohier van de Morgentalen van 1579
H.M. Kuypers 263-269
Inventaris van stukken betreffende de ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs (1289-1594) T. van der Vorm 269-272
Morgentalen Stompwijk 1577 drs. R. van der Spiegel 273-281
Het geslacht van Cornelis Ghijsz. uit Rhoon K.J. Slijkerman 281-290
Stompwijkse Govert
(Aanvulling op Hollandse Stam- en Naamreeksen 1988, blz. 187 e.v. (Familie Van der Meer))
A. van der Tuijn 296-297
Het geslacht (Van) Herwijnen uit Abbenbroek en Heenvliet ir. C. Sigmond 305-319
De eerste generaties van de Rhoonse en de Pernisser families ‘t Hart ir. C. ‘t Hart en
drs. J. van Veelen
329-343
Uit een verdwenen doopboek van Pernis
(gedoop 6 oktober 1647 Pernis: Maartje dochter van Pieter Heermanse en Sijtje Jans)
K.J. Slijkerman 344
Genealogie Van Namen (Oirschot-Leerdam) B. de Keijzer 345-348
Kohier Xe penning van Mijnsheerenland anno 1543 L. Helms van Eis 349-369
Het geslachtsregister bijgehouden door Cornelis Jansz. Borst (1655-1730) chirurgijn te Papendrecht M.J. Platt-de Kiewit en
drs. L.M. van der Hoeven
369-373
Hofstedehuur Schiedam 1461 drs. R.A. van der Spiegel 373-376
Pachters korentienden Stompwijk drs. R.A. van der Spiegel 376-377
Akten uit een cartularium van Berkel en Rodenrijs 1299-1348 J.C. Kort 378
De voorouders van Cornelis Pleunen, bouwman te Hiiligersberg H.M. Kuypers en
T. van der Vorm
385-402
Het register van het oudschildgeld 1599 van Linschoten B. de Keijzer 403-422
Het geslacht Capiteijn uit Puttershoek K.J. Slijkerman 425-421
De familie De Ridder (2) (Ameide en omgeving) addenda en corrigenda B. de Keijzer 443-449
Thonis Meeusz. en Goris Meeusz. inderdaad broers
(Zie ook het artikel uit 2006)
H.M. Kuypers 449-458
Konijnen voor leden van Raad (Hof van Holland) en Rekenkamer in 1570 B. Ibelings 463-464
Familiewapens geregistreerd bij het Heraldisch College
Wijn
Rademaker
Van Dongen
Van Stokhem
Pomp
Van Poeteren
Oskam
Calter
Lagendijk
Brands
Bolderman
Abdoelhafiezkhan
Bakker
Gommer
Gerschtanowitz
Stoppel
H.K. Nagtegaal 320-328
Aanvullingen en correcties
Het geslacht van Aris Pietersz. uit het Volgerland van Sandelingenambacht
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 51 (1996), blz. 344-352 en jrg. 63 (2008), blz. 251-252).
K.J. Slijkerman 290-291
De oudere generaties van het geslacht met de namen Van Heerjansdam, Van (den) Dam, Pauw en Kooyman uit Heerjansdam
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 54 (1999), blz. 169-186)
K.J. Slijkerman 291-292
Het geslacht Andijck uit Pendrecht
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 59 (2004), blz. 43-51)
K.J. Slijkerman 292-293
De oudere generaties van het geslacht De Pee uit Heerjansdam
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 63 (2008), blz. 129-145)
K.J. Slijkerman 293-294
De oudste naamdragers Esseboom in de Hoeksche Waard
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 63 (2008), blz. 373-389)
K.J. Slijkerman 294-295
Het geslacht met de takken Van der Swaen en Oudeklem uit Sint Anthoniepolder
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 64 (2009), blz. 41-60)
K.J. Slijkerman 295-296
De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Van der Vliet, Strevelshouck, Van der Wilt en Groenewerf uit Barendrecht
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 55 (2000), blz. 181-221, jrg. 56 (2001), blz. 446-448, jrg. 59 (2004), blz. 382-383, jrg. 61 (2006), blz. 366-367en jrg. 63 (2008), blz. 404-406)
K.J. Slijkerman 459-462
Voorns voorgeslacht
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 64 (2009), blz. 1-22)
B. van Dooren 462
De eerste generaties van de Rhoonse en de Pernisser families in ‘t Hart
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 64 (2009), blz. 329-343)
ir. C. ‘t Hart en
drs. J. van Veelen
463
Varia
De erfgenamen van Jacob Cornelis Esseboom K.J. Slijkerman 33-34
Verduijn in Leiden en Werkendam (Schiedam, 1595) A. van der Tuin 379
David Sanders schotsman en Maritgen Cornelis (Schiedam, 1615) drs. L.M. van der Hoeven 379
Jan Jooste (schipper uit Strijen) en Schalck Joosten  (Dordrecht, 1590) A.B. den Haan 379
Mighiel Jans en Abram Alderts van Reyssen (schipper van Hasselt, Overijssel; verdronken) K.J. Slijkerman 379
Vragen en antwoorden De volledige tekst van de vragen
2009.001 Van der Laan / Ackersdijck A.H. Bos 34-35
2009.002 Salomon Salomonsz. J.C. Lagendijk 35
2009/003 (Van) Reijnoij (Rennoei) K.J. Slijkerman 35
2009/004 Van der Laan / Ackersdijck (antwoord op 2009.001, OV jrg. 64 (2009), blz. 34-35) J. Heemskerk 115
2009/005 Sleydregt (antwoord op 2006.45, OV jrg. 61 (2006), blz. 582) J. Heemskerk 115-116
2009/006 Schuijf / Kolemans / Van Keulen K.J. Slijkerman 154
2009/007 Prins K.J. Slijkerman 154-155
2009/008 Kruijswech K.J. Slijkerman 155
2009/009 De Koning / Van Asperen J.H. van Eis en
F.M. van Eis-van der Waals
191-192
2009/010 Koten / Coot / Jochems J.H. van Eis en
F.M. van Eis-van der Waals
192
2009/011 Groen K.J. Slijkerman 192
2009/012 Van der Laan / Ackersdijck (antw. op 2009.001 OV jrg 64 (2009), blz. 34) F. Angevaare 298
2009/013 Hoogwerf / Van Roijen (antw. op 94.021 OV jrg. 49 (1994), blz. 109 en antw. 94.051, blz. 351-352) P. en S. Sanders 299
2009/014 Koten / Coot / Jochems (antw. op 2009.010 OV jrg. 64 (2009), blz. 192) J. Heemskerk 300
2009/015  Koten / Coot / Jochems (antw. op 2009.010 OV jrg. 64 (2009), blz. 192) mw. M.E. Vijverberg-Kalkema 300-301
2009/016 Bieslant A. Sonneveld 301
2009/017 Kloos-Nedervoort A.Th. Polet 301
2009/018 Van der Graaf / Gravenstein A.Th. Polet 301
2009/019 Vogelaar / Van (der) Meeruwe (Meruwe) J.H. van Eis en mw.
F.M. van Eis-van der Waal
301-302
2009/020 Plember / Butterboer K.J. Slijkerman 302
2009/021 Paauw / Duijf / Druijff E.E. van Voskuilen 302
2009/022 Van der Mast K.J. Slijkerman 302
2009.023 Boon / Thijssen A.Th. Polet 381
2009.024 Zegels van Gouthoeven K.J. Slijkerman 381
2009.025 Wapen van Alida van Moerkercken K.J. Slijkerman 382
2009.026 Overvliet E. van der Graaf 423
2009.027 Jan Leendertsz. / Bravenboer E. van der Graaf 423
Mededelingen
Boekbesprekingen 36-37, 382-384
Nieuwe naam vereniging 38
Wapenregistratie 38-39
Oproep voor vrijwilligers 39,
380-381
Betaling contributie 39
Vernieuwde lay-out Ons Voorgeslacht 39
Oproep Kopij 40
Minisymposium met als thema “Middeleeuwen” 80
Betaling contributie E. van der Graaf 116
Boekbespreking J.B. Glasbergen: “Glasscherven” 155
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering` 155-156
Betaling contributie E. van der Graaf 192
Boekbesprekingen
– S.A.C. Dudok van Heel – “Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten De Heijnen-maagschap 1400-1800. Hun geschiedenis en hun portretten”
– R. Vennik – “De geschiedenis van Hillegersberg”
– L. Barjesteh van Waalwijk van Doorn – “Zonen van Adam in Nederland. Genetische genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief”
303-304
ANBI status 423
Utrechtse parentelen voor 1650 424
Heraldisch jaar voor Hollandse Vereniging voor Genealogie (2010) 424

Oude jaargangen

Er zijn inhoudsopgaven van oude jaargangen (1982, 1983, 1988 e.v.) van het maandblad op de site te raadplegen of te koop in de winkel. Met de zoekmachine op de homepage kunt u de inhoud van de hele site doorzoeken.
De complete inhoud van 60 jaargangen (1946-2005) van het maandblad, incl. een aantal niet meer verkrijgbare (jaar)boeken is op twee twee CD-ROM’s te koop.