Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Hollandse Bronnen

Hollandse Bronnen Deel 1

 

Het eerste deel in de serie Hollandse Bronnen.

 • Schoorsteengelden te Ridderkerk 1638, 1644 en 1665’.
 • Kohier van Huishoudingen te Ridderkerk 1680.
Hollandse Bronnen Deel 2

 

Het tweede deel in de serie Hollandse bronnen.

 • Boskoop Dopen 1643-1681.
 
Hollandse Bronnen Deel 3

 

Het derde deel in de serie Hollandse Bronnen.

 • Registers van de ‘Consenten’ van de Hoog Heemraden van Schieland 1542-1562 (1569).
 • ‘Vierschaerbouck’ van Schieland 1598-1617.
Hollandse Bronnen Deel 4

 

Het vierde deel in de serie Hollandse bronnen

 • Het oudste register van graaf Florens (met bijlagen).
 
Hollandse Bronnen Deel 5

 

Het vijfde deel in de serie Hollandse Bronnen

 • Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811)
Hollandse Bronnen Deel 6

 

Het zesde deel in de serie Hollandse Bronnen

 • Haastrechtse ‘Kercke Rekenbouck’ (1584-1811)
 
Hollandse Bronnen Deel 7

 

Het zevende deel in de serie Hollandse Bronnen

 • Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden (1575-1625)
Hollandse Bronnen Deel 8

 

Het achtste deel in de serie Hollandse Bronnen

 • Diaconie-armen van Rhoon rekening (1622-1668)
HB7  IMG_0002
Hollandse Bronnen Deel 9

 

Het negende deel in de serie Hollandse Bronnen

 • Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden (1625-1640) deel 2
Hollandse Bronnen Deel 10
Het tiende deel in de serie Hollandse Bronnen

 

 • Oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH (1419-1572)
HB9  HB10
Hollandse Bronnen Deel 11
Het elfde deel in de serie Hollandse Bronnen

 

 • Begraven in en om de kerk van Willemstad (1584-1756)
Hollandse Bronnen Deel 12
Het twaalfde deel in de serie Hollandse Bronnen

 

 • Rekeningen van de kerkmeesters van Rijswijk (1579-1599)