Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

‘Hollandse Parentelen vóór 1650’, dl. 1

Deel 1 van de serie bestaat uit één zeer omvangrijke parenteel, namelijk die van Jacob Arentsz., smid te Schiedam. De parenteel, waarover al vele jaren in genealogische kringen gefluisterd wordt, heet in de volksmond ‘de parenteel Fabri’.

Hollandse parentelen 1