Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
knowmore_boot

Hartelijk welkom op de website van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

‘Ons Voorgeslacht’ is de snelst groeiende genealogische vereniging in Nederland. Door uitbreiding van werkterrein, speciale uitgaven, HoGenDa en een uitstekend maandblad is de vereniging spraakmakend en leidinggevend geworden. Een goede reden om nu lid te worden. Lees meer

Nieuws

HB9

Negende deel uit de serie ‘Hollandse bronnen’ verschenen

Na deel 1 van de acta van de kerkenraadsvergadering (1575-1625) van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden, later genoemd de Hervormde Gemeente te Arnemuiden, is deel 2 van deze acta, de periode 1625-1640, toegankelijk gemaakt.   Dit boek is inmiddels verzonden samen met het meinummer van ‘Ons Voorgeslacht’.               […]

OV - mei 2015

Het mei nummer verschenen van ‘Ons Voorgeslacht’

‘Van Jan van Almonde tot Jan van Almonde – een genealogische verkenning’, door A.M. Ligteringen-Kat ‘De zegels vam de dijkgraaf en hoogheemraden van de Alblasserwaard, 1413′, door B. de Keijzer Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ‘Begraven Rijnsaterwoude 1620-1634, 1650-1651′, door L.M. van der Hoeven Boekbespreking – Substratum Een familiegeschiedenis – 3meter5 Een familiegeschiedenis – […]

Cursus oud schrift

Komend najaar zal er een cursus Oud Schrift voor Gevorderden worden gegeven in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht te Delft. Het gaat om 10 lessen (van september tot december) waarin 17e-eeuwse teksten zullen worden behandeld. De cursus wordt gegeven door Léon van der Hoeven. U kunt zich hiervoor aanmelden door € 150,– over te maken […]

Algemene ledenvergadering 30 mei 2015

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Op zaterdag 30 mei 2015 hopen wij weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te houden. Deze zal plaatsvinden in ons verenigingscentrum aan de Buitenwatersloot 312, 2614 GR te Delft van 13.30 tot 17.00 uur. Zoals gewoonlijk zullen de agenda en het jaarverslag aan het begin van de vergadering uitgereikt worden. […]

Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek

Het ‘Voorzittersoverleg van genealogische verenigingen’ heeft tijdens zijn vergadering van 21 maart 2015 de ‘Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ onderschreven. Het Centraal Bureau voor Genealogie formuleerde ze op initiatief van het ‘Voorzittersoverleg’. De ‘Zeven pijlers’ vormen samen een ‘code of practice’ van het genealogisch onderzoek: Bereid je genealogisch onderzoek goed voor. Ga kritisch om […]

Meer nieuws