Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
knowmore_boot

Hartelijk welkom op de website van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

‘Ons Voorgeslacht’ is de snelst groeiende genealogische vereniging in Nederland. Door uitbreiding van werkterrein, speciale uitgaven, HoGenDa en een uitstekend maandblad is de vereniging spraakmakend en leidinggevend geworden. Een goede reden om nu lid te worden. Lees meer

Nieuws

OV - juli-aug. 2014

Juli-Augustus nummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

‘De nalatenschap van Huijbrecht Adriaensz. van der Hoeve (1700) – pretenties en erfgenamen’, door L.M. van der Hoeven ‘De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers (Van) Weeda en Van den Honaert uit Cillaarshoek’, door W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman ‘Boekbespreking – Kwartierstaat van Jillis en Steven Herweijer’, door S. Buit ‘Stamreeks van het […]

Openingstijden bibliotheek/verenigingscentrum

Openingstijden Iedere 2e zaterdag van de maand van 11.30 – 15.30 uur (ook in juli en augustus) Naast genoemde openingstijden willen wij op proef de opening van het verenigingscentrum uitbreiden met een openstelling ‘op verzoek’. Dit vooral om buitenlandse leden en leden die op grote afstand wonen, de gelegenheid te geven om tijdens hun vakantie […]

schrijver21

Cursus Oud Schrift

Komend najaar zal er een cursus Oud Schrift voor Gevorderden worden gegeven in het Verenigingscentrum van ‘Ons Voorgeslacht’ te Delft. Het gaat om 10 lessen (van september tot december) waarin 17e eeuwse teksten zullen worden behandeld. De cursus wordt gegeven door Léon van der Hoeven. U kunt zich hiervoor aanmelden door € 150,– over te […]

IMG_0002

Het achtste deel uit de serie ‘Hollandse Bronnen’

Hoewel in het verleden reeds diverse uitgaven zijn verschenen over Rhoon, heeft het bestuur van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ gemeend toch ook deze bronbewerking te moeten uitgeven omdat het één van de oudste secundaire bronnen uit deze plaats betreft. Armenrekeningen leveren in het algemeen een totaal andere groep van de bevolking op […]

karel-de-grote

Karel de Grote – Mythe en Werkelijkheid

In oktober verschijnt bij uitgeverij Aspekt het boek Karel de Grote – Mythe en Werkelijkheid, waarin Henk Feikema – genealoog en amateurhistoricus – zijn verrassende zoektocht naar de gemeenschappelijke voorouder van vrijwel alle Europeanen beschrijft. Speciale aanbieding voor leden van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. De Genealogische Vereniging Prometheus kan dit boek (ca. […]

Meer nieuws