Maandblad

‘Ons Voorgeslacht’ is al meer dan 75 jaar een leidend genealogisch tijdschrift met publicaties over families en genealogische bronnen uit het gebied van het vroegere graafschap Holland en zijn invloedssferen. De periode die bestreken wordt is die van vóór de invoering van de burgerlijke stand. Op deze pagina treft u recent verschenen nummers aan en in de databank de complete serie.

Ons Voorgeslacht, mei 2024

Ons Voorgeslacht, mei 2024

  • Die ene akte, de vrouw van Jan Dircxsz. de Groot en haar voorouders (door B. van Dooren, p. 197).
  • Gorinchem & Land van Arkel, kohier 200ste penning 1646 (door G.J. van Rookhuijzen, p. 206).
  • Een familie Propheet/Van der Velden uit de Dertienhuizen in Delft (door T. van der Vorm en F. Kwekel, p. 226).
  • Hans du Mortier erelid (door L. van der Linden, p. 243).
  • Het familiegeld van 1674 van Veen, Waardhuizen, De Werken en Werkendam (door A.J. Stasse, p. 244).
  • De opgave van gildebroeders van het mandenmakergilde van Amsterdam in 1688 (door J.F. Wendte, p. 248).
  • Vraag 2024:01 Geertje Jans de Jong (door Y. Colijn, p. 252).

Auteur worden?

Een artikel in het maandblad kan een (fragment)genealogie, biografie, stamreeks, vondst, bronbewerking of een andere publicatie van genealogische waarde zijn. De resultaten en bewijsvoering via hypothesen moeten controleerbaar zijn en daarom mogen noten met bronvermeldingen niet ontbreken. De publicatie richtlijnen en hoe publiceren te werk gaat leest u via onderstaande link.

Ondersteuning

De redactie streeft naar kwaliteit en per nummer naar een variatie van onderwerpen en nodigt iedereen uit tot het inzenden van bijdragen. Publiceren is niet voor iedereen eenvoudig, daarom staat de redactie klaar om zowel ervaren en beginnende auteurs met advies te helpen.

Redactie

HoofdredacteurLeo van der Linden
LidBerend van Dooren
LidRemco van de Heuvel
LidPieter van der Hoeven
LidMaarten van der Tas