Jaarverslag en notulen

In dit overzicht treft u de volgende documenten aan: de agenda voor de algemene ledenvergadering van dit jaar, het (concept) verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar en de bestuursverslagen. De bestuursverslagen bevatten een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste projecten en evenementen, inclusief een evaluatie van hun bijdrage aan de doelstellingen van de vereniging.

Financieel jaarverslag en begroting

Hier vindt u een uitgebreid overzicht van de financiële situatie van de vereniging, waarin inkomsten, uitgaven, donaties en subsidies gedetailleerd worden weergegeven. Daarnaast kunt u de balans en resultatenrekening van het afgelopen boekjaar raadplegen, evenals de begroting voor het komende jaar. Deze documenten bieden een volledig inzicht in de financiële aspecten van de vereniging.