Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

ANBI-cultuurstatus

ANBI-cultuurstatus

Onze vereniging is erkend als Algemeen Nut Beogende (Culturele) Instelling (ANBI). Dat betekent dat als u donateur wordt van onze vereniging, in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ons nummer is RSIN 815564211.

Jaarstukken

Het algemene jaarverslag plus notulen 2019
Het financieel jaarverslag 2019 plus begroting 2020
Strategisch plan Ons Voorgeslacht. Update 2020