Kaart van Holland in 1570 van Ortelius.

Publicatiegebied en periode

Het interesseveld van Ons Voorgeslacht beslaat het gebied van het vroegere graafschap Holland en zijn invloedssferen: waaronder Holland zelf, Utrecht, Zeeland en westelijk Brabant. We richten ons met name op de periode vóór de invoering van de burgerlijke stand. Voor digitale publicaties en opname in onze databank hanteren we een ruimere interpretatie van het aandachtsgebied en de periode.

Publiceren op papier

Wij moedigen auteurs aan om genealogische bronnen en nieuwe onderzoeksresultaten te publiceren. Ook u heeft de mogelijkheid om uw bijdrage te laten publiceren. In de richtlijnen kunt u lezen hoe dit proces in zijn werk gaat. We geven graag ruimte aan nieuwe inzichten en bevorderen zo de verspreiding van kennis binnen ons vakgebied.

Publiceren in HoGenDa

In de databank nemen we bronbewerkingen, kwartierstaten, genealogieën en digitale boeken op. Hoe u uw bewerking kunt aanleveren, leest u in de richtlijnen.