Statuten

De statuten vormen het fundament van de vereniging sinds ze is opgericht op 13 januari 1946. De meest recente statutenwijzing is bevestigd tijdens de 15e lustrumviering op 2 oktober 2021.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is een aantal ‘huishoudelijke’ regels opgenomen, die aanvullend zijn op de grondregels in de statuten van onze vereniging.