Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Hartelijk welkom op de website van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

‘Ons Voorgeslacht’ is opgericht in 1946 en is met meer dan 1400 leden één van de toonaangevende genealogische verenigingen in Nederland. Door een breed aandachtsgebied, het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant), speciale uitgaven, HoGenDa en een uitstekend maandblad, is de vereniging spraakmakend en leidinggevend. Dus een goede reden om lid te worden. Lees meer

Nieuws

Omslag Ons Voorgeslacht 758

Januarinummer 2023 Ons Voorgeslacht verschenen

Het januarinummer bevat de volgende artikelen: Léon van der Hoeven, De oorsprong van het Sliedrechtse geslacht Bos getraceerd. Gerard van Eendenburg, Het hoofdgeld van Wateringen uit 1622. Eimert van der Beek en Berend van Dooren, Als het bouwwerk wankelt. Opnieuw Peeterken Adriaensdr. én haar man Cornelis Hoeffnagel. Peter van der Krogt, Zoekgeraakte erfgenamen. Oproepen voor […]

De Kranestraat te ’s-Gravenhage, gezien vanaf de Bierkade richting Amsterdamse Veerkade (1778)

Decembernummer van 2022 verschenen

Het decembernummer bevat de volgende artikelen: Cornelis R.H. Snijder, Vader en zoon Johannes Carius (Karius), beiden als ‘scherpregter gedient hebbende bij de troepen van den staat’. J.F. Wendte, De verkoop van de roerende goederen van Aeff Vrou van der Tuijnsdr. te Hoorn (1461). H.M. Kuypers, Een bijzondere vondst. En verder de jaarlijkse rubriek Addenda en […]

Museum Hoeksche Waard

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst ‘Ons Voorgeslacht‘ op 21 januari 2023

Op zaterdag 21 januari 2023 organiseren de Vriendenkring Museum Hoeksche Waard en Ons Voorgeslacht een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Ons Voorgeslacht, het Museum en de Vriendenkring willen meer gaan samenwerken en de nieuwjaarsreceptie is hier een begin van. Museum Hoeksche WaardMuseum Hoeksche Waard is opgericht in 1960, met als doel de cultuur- en streekhistorie van de Hoeksche Waard […]

Novembernummer Ons Voorgeslacht

Novembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’

Het novembernummer bevat de volgende artikelen: J.F. Wendte, Van Geleyn, oorspronkelijk Von Gelehn (Aken). De bloeiperiode van een Amsterdams koopmansgeslacht. drs. G.J. van Rookhuijzen, Land van Arkel, kohier 1000ste penning 1654. Dick Haagsman, Genealogie Haagsman, Haaksman en Haaxman, deel 1: de zeventiende eeuw (slot). Léon van der Hoeven, De DTB van Ottoland aangevuld. Voor leden […]

Het Diaconie Weeshuis aan de Zwanenburgerstraat te Amsterdam

Oktobernummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Het oktobernummer bevat de volgende artikelen: Dick Haagsman, Genealogie Haagsman, Haaksman en Haaxman, deel 1: de zeventiende eeuw. drs. Ronald van der Spiegel, Hoenderplichtingen van Wassenaar in Rijnsaterwoude circa 1366. Frits van Oostvoorn, Het leven van immigrante Catharina Huth (1705-1755), geboren in Hessen, in Amsterdam 1726-1755. Berend van Dooren, Lezersleed over Gorinchemse secretarissen en transcripties. […]

Meer nieuws