Heraldiek

Heraldiek

Heraldisch compendium

Het Heraldisch compendium is nog niet opgenomen in de nieuwe site. Dat komt omdat het technisch (nog) niet past. We zijn in beraad hoe we het wel passend krijgen.

Heraldiek

Wapenregistratie

Ons Voorgeslacht is gestopt met het registreren van nieuwe wapens. We verwijzen u naar het Nederlands College Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Nederlands Genootschap voor Heraldiek. De door ons geregistreerde wapens zijn te vinden in de databank.

Collecties
- Heraldiek

Heraldische Collectie Nagtegaal

De heraldische collectie Nagtegaal is een van de grootste collecties historische familiewapens van Nederland. Ze bestaat uit afbeeldingen met biografische informatie van de wapenvoerder(s), voorzien van bron vermelding. Een flink deel van de collectie bevindt zich in de databank van Ons Voorgeslacht in de collectie “Heraldische databank”.