Genealogisch onderzoek

Genealogisch onderzoek

Rooms Katholieke gezinnen reconstrueren in Haarlem

door Michaël Boers – Het is bijzonder lastig om Haarlemse Rooms Katholieke gezinnen te reconstrueren, aangezien de registers over vier toegangen en honderden inventarisnummers verdeeld zijn, zonder adequate digitale index. Allereerst is er Toegang 2142 “DTB Haarlem”, met daarin per kerkgenootschap apart inventarisnummers voor dopen en trouwen, te weten: Voor begraven zijn er alleen inventarisnummers […]

Genealogisch onderzoek

Genealogisch onderzoek naar middeleeuwse, adellijke families

Genealogisch onderzoek doen naar middeleeuwse, vaak adellijke families is voor de meeste genealogen een grote stap. Gelukkig hebben wij in onze vereniging genealogen die daar wel ervaring mee hebben en daar over hebben gepubliceerd. De heer B. de Keijzer schreef een handleiding met zijn zienswijze op onderzoek naar Middeleeuwse, adellijke families, voortgekomen uit zijn onderzoek […]

Genealogisch onderzoek

Juridische terminologie

Wie regelmatig genealogische bronnen probeert te ontcijferen, ondervindt vaak problemen bij het interpreteren van oude juridische vaktermen. Gelukkig zijn er in het verleden glossaria en woordenboeken samengesteld die behulpzaam kunnen zijn. Eén van de woordenboeken is het “Practisyns Woordenboekje of Verzameling van meeste alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk” uit 1785, dat in 1983 […]

Genealogisch onderzoek

Handleiding voor het gebruik van leenkamers

Inleiding In 1956 en 1961 werden in de toenmalige reeks jaarboeken (1954-1969) van ‘Ons Voorgeslacht’ voor het eerst repertoria op leenkamers gepubliceerd. Deze publicaties zijn daarna vanaf 1959 in het maandblad regelmatig voortgezet.Het streven was om op deze wijze de gegevens (in principe van vóór 1650) van alle leenkamers, die hebben gefunctioneerd en waarvan de […]

Genealogisch onderzoek

Rijnlandse pachters van de Abdij Leeuwenhorst 1410-1660

In de databank zijn 25 bewerkingen, van de hand van de heer J. van Egmond, te vinden van verpachtingen van de Abdij Leeuwenhorst aan Rijnlandse pachters uit de periode 1410 tot 1660. Vind alle bewerkingen in de databank door onder het filter “Reeks” de serie “Verpachtingen Abdij Leeuwenhorst” aan te vinken. In bijgaand document legt […]

Collecties
- Genealogisch onderzoek

Kwartierstatencollectie

Deze collectie bestaat voor een groot deel uit de kwartierstaten van Prometheus. Deze publicaties vormden, in een tijd dat archieven nog niets aan digitale ontsluiting hadden gedaan, een bijzonder waardevolle secundaire bron voor genealogisch onderzoek, waar een breed publiek aansluiting op kon vinden en gegevens uit kon putten. Een nadeel van die publicaties is dat […]