Rijnlandse pachters van de Abdij Leeuwenhorst 1410-1660

13 januari 2023

In de databank zijn 25 bewerkingen, van de hand van de heer J. van Egmond, te vinden van verpachtingen van de Abdij Leeuwenhorst aan Rijnlandse pachters uit de periode 1410 tot 1660. Vind alle bewerkingen in de databank door onder het filter “Reeks” de serie “Verpachtingen Abdij Leeuwenhorst” aan te vinken.

In bijgaand document legt de heer Van Egmond het belang van dit archief uit voor genealogisch onderzoek en vertelt hij hoe het archief is opgebouwd.

Kaart van Noordwijk uit 1625
Kaart van Noordwijk uit het Kaartboek van de landen toebehoord hebbende aan de voormalige abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, vervaardigd op last van de Ridderschap van Holland door den landmeter Jan Pieterszoon Dou, en bekrachtigd op 20 Augustus 1625. (Collectie Nationaal Archief)