Kwartierstatencollectie

29 januari 2023

Deze collectie bestaat voor een groot deel uit de kwartierstaten van Prometheus. Deze publicaties vormden, in een tijd dat archieven nog niets aan digitale ontsluiting hadden gedaan, een bijzonder waardevolle secundaire bron voor genealogisch onderzoek, waar een breed publiek aansluiting op kon vinden en gegevens uit kon putten. Een nadeel van die publicaties is dat er vrijwel geen bronvermeldingen in zijn opgenomen. Alhoewel de redactie van Prometheus de kwartieren zorgvuldig doornam, kon niet verholpen worden dat er fouten in terecht kwamen die aan het licht kwamen toen het bronnenaanbod en de toegankelijkheid van oude archieven enorm toenam.

Een kritische noot werd geschreven door Berend van Dooren, in Gens Nostra. Zoals bij alle opsommingen van kwartieren en afstammelingen zonder bronvermelding, kunnen deze hoogstens als leidraad voor onderzoek dienen en moet de lezer zelf de bronnen achterhalen en kritisch tegen het licht houden.