HVG 'Ons Voorgeslacht'

HVG 'Ons Voorgeslacht'

Lijst van ereleden van Ons Voorgeslacht

Gedurende de 75 jaar dat onze vereniging bestaat hebben veel leden zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt, hetzij in het bestuur, in het verenigingscentrum, bij het organiseren van evenementen of het ontsluiten van bronnen. Op voordracht van het bestuur kunnen deze leden in een Algemene Ledenvergadering gekozen worden tot erelid/erevoorzitter van de vereniging. Aanvankelijk was het ook […]

HVG 'Ons Voorgeslacht'

Een korte geschiedenis van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ is op 19 januari 1946 door een groep van 11 genealogen opgericht en stelde zich ten doel: de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Als naam werd gekozen: ‘Vereeniging ter bevordering van het stamboomonderzoek voor de regio Rotterdam’ Aandachtsgebied Omdat het […]

HVG 'Ons Voorgeslacht'

Logo van Ons Voorgeslacht

Overzicht van de versie’s van het logo van Ons Voorgeslacht, door de jaren heen.