Een korte geschiedenis van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

8 oktober 2023
Wapenbord van Ons Voorgeslacht

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ is op 19 januari 1946 door een groep van 11 genealogen opgericht en stelde zich ten doel: de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Als naam werd gekozen:

‘Vereeniging ter bevordering van het stamboomonderzoek voor de regio Rotterdam’

Aandachtsgebied

Omdat het aandachtsgebied steeds groter werd veranderde in november 1950 de naam in:

Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Omdat in 2008 het aandachtsgebied werd uitgebreid tot het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant), moest de naam ook aangepast worden en ontstond zo de huidige naam:

Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Locatie

Ook van locatie werd nogal eens gewisseld. Het begon in de ‘Verenigingskamer’ ten huize van de toenmalige voorzitter de heer T. van der Loos. Daar werden bijeenkomsten en vergaderingen gehouden, het verenigingsblad gestencild en er konden boeken geleend worden.

Hierna volgden verschillende locaties in schoolgebouwen: de Vredehofweg in Kralingen (1965), de Mare in Rotterdam Zuidwijk (1967), het Jacob Marisplein in Rotterdam Hillegersberg (1970) en de Walenburgerweg (1995) in Rotterdam-Noord.

In 2012 werd verhuisd van Rotterdam naar de Buitenwatersloot in Delft. Tenslotte werd er nogmaals binnen Delft verhuisd en zit het verenigingscentrum en de bibliotheek sinds 2017 in het Radexgebouw aan de Rotterdamseweg.

Publicaties

In de ruim 77 jaar, dat de vereniging bestaat hebben ook op het gebied van onderzoek en publicaties de nodige veranderingen plaatsgevonden. In de beginjaren werd alles nog gestencild, moest men naar het archief om te zoeken en werd alles opgeborgen in kaartenbakken. Al snel hierna werden er eigen publicaties uitgegeven in de vorm van jaarboeken, jubileumboeken en vele bronnenpublicaties. Denk hierbij vooral ook aan de leenkamerrepertoria, die van 1956 t/m 2006 in het maandblad verschenen.

Het  zoeken op de computer zorgde voor een grote ommekeer en een groei van het ledenaantal toen de vereniging in september 2007 HoGenDa lanceerde, waarmee vele bronnen en publicaties digitaal aangeboden en doorzoekbaar werden. Door de uitbreiding met HoFoDa is het zelfs mogelijk om van een aantal archieven foto’s van de originele scans in te zien.

Maar ook verschijnen er nog steeds boeken. Denk aan series als Hollandse bronnen, Utrechtse- en Hollandse parentelen, die zowel op papier zijn te bestellen als op de website in te zien. Dit geldt overigens voor alle publicaties van ‘Ons Voorgeslacht’.

Ledenaantal

Eerder was al sprake van een groeiend ledenaantal: van 11 naar meer dan 1450. Het aantal leden van de Nieuwsbrief is op dit moment zelfs meer dan 1600 en op Facebook zijn er meer dan 1700 volgers.