Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Vereniging

Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Opgericht 19 januari 1946
Ingeschreven K.v.K. Rotterdam nr. 40341539

Post- en bezoekadres

Bibliotheek en Verenigingscentrum:
Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183C
2629 HD  Delft


Openingstijden 

Zie de pagina Bibliotheek.

Aandachtsgebied

Het actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).

Bestuur

Voorzitter Teun van der Vorm
Secretaris Hans du Mortier
Penningmeester en ledenadministratie Yorick Zomer
Hoofd beheerscommissie Sylvia Buit
Redactie maandblad Aart van der Waal
PR en innovatie Willeke Molema
Webmaster Paul de Bruin

 

Contributie

Zie de pagina Lidmaatschap.

Redactie maandblad

Berend van Dooren
Remco van den Heuvel
Pieter van der Hoeven (Rubriek vragen/antwoorden, uitsluitend van genealogische aard)
Maarten van der Tas
Aart van der Waal (Hoofdredacteur)


ANBI-cultuur

Onze vereniging is erkend als Algemeen Nut Beogende (Culturele) Instelling (ANBI). Dat betekent dat als u donateur wordt van onze vereniging, in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Zie voor meer informatie de pagina automatische incasso en ANBI.


Statuten

De grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals aan onze vereniging, die in de notariële akte van oprichting zijn ondergebracht (Statuten).

Jaarstukken

Het algemene jaarverslag plus notulen 2019
Het financieel jaarverslag 2019 plus begroting 2020
Strategisch plan Ons Voorgeslacht. Update 2020