Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Vereniging

Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Opgericht 19 januari 1946
Ingeschreven K.v.K. Rotterdam nr. 40341539

Post- en bezoekadres

Bibliotheek en Verenigingscentrum:
Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183C
2629 HD  Delft


Openingstijden 

Zie de pagina Bibliotheek.

Aandachtsgebied

Het actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).

Bestuur

Voorzitter Teun van der Vorm
Secretaris Hans du Mortier
Penningmeester en ledenadministratie Yorick Zomer
Verenigingscentrum/bibliotheek Sylvia Buit
Hoofdredactie Aart van der Waal
PR, communicatie en webredactie Willeke Molema
Digitalisering van informatie Paul de Bruin
Websites en ICT Sjoerd de Ridder

Contributie

Zie de pagina Lidmaatschap.

Redactie maandblad

Berend van Dooren
Remco van den Heuvel
Pieter van der Hoeven (Rubriek vragen/antwoorden, uitsluitend van genealogische aard)
Maarten van der Tas
Aart van der Waal (Hoofdredacteur)

ANBI-cultuur

Onze vereniging is erkend als Algemeen Nut Beogende (Culturele) Instelling (ANBI). Dat betekent dat als u donateur wordt van onze vereniging, in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Zie voor meer informatie de pagina ANBI-cultuurstatus.

Statuten

De grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals aan onze vereniging, die in de notariële akte van oprichting zijn ondergebracht (Statuten).

Jaarstukken

Het algemene jaarverslag plus notulen 2020
Het financieel jaarverslag 2020 plus begroting 2021
Strategisch plan Ons Voorgeslacht. Update 2020
Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 15 mei 2021
Statuten 2021
Huishoudelijk reglement 15 mei 2021

 

Folder