Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Voorpagina Juli/augustusnummer Ons Voorgeslacht

Juli/augustusnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

 • Inhoudsopgave
 • Familietwisten in Schelluinen | Oude Marij Neelen († 1544) en haar verwanten, Berend van Dooren
 • Boekbespreking, Sylvia Buit
 • njiM maan si perrinG | Een sterk verhaal opgeblazen, Drs. Ronald A. van der Spiegel
 • Zegels in het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH, Ben de Keijzer
 • Overzicht van de kohieren van Slagturven | In Delfland, Rijnland, en Schieland, Sjoerd A.L. de Ridder
 • Memoriaelboeck Heilige Geest | Den Haag 1558, Drs. Ronald A. van der Spiegel
 • De drie jongelingen in de brandende oven, Pieter van der Hoeven
 • Een geslacht Swaan (Heteren, Overbetuwe) | (Aanvullingen en correcties OV jrg 76 (2021)), J.F. Wendte
Plaatje folder

Ons Voorgeslacht bereikt de grens van 1400 leden

De ledengroei van onze vereniging is het laatste jaar erg snel gegaan, maar dat het zo snel zou gaan hadden we niet verwacht.
We hebben nu de grens van 1400 leden bereikt en gaan natuurlijk op voor de 1500. Het bestuur barst van de ambities en door de ledengroei kunnen we die ook gemakkelijker bereiken.

Digitaal vergaderen

Uitnodiging voor de digitale ALV van zaterdag 15 mei

Deze vergadering zal i.v.m. de coronasituatie digitaal plaatsvinden. U dient zich hier uiterlijk 13 mei via dit formulier of per e-mail  voor aan te melden (Let op: houd uw lidnummer bij de hand. U dient dit zowel in het formulier als in de e-mail te vermelden). Uiterlijk 14 mei krijgt u een e-mailbericht met uitleg hoe u aan de vergadering kunt deelnemen.

Digitaal vergaderen
Afbeelding van Alexandra_Koch via Pixabay

De jaarstukken zijn hier te vinden.

Agenda

Aanvang 14.30 uur (Inloggen kan vanaf 14.15 uur)

A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00)

 1. Opening van de vergadering.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Jaarverslag 2020. Doordat de Algemene ledenvergadering oorspronkelijk geagendeerd op 28 maart 2020 te Hekelingen niet door kon gaan is de ALV schriftelijk gehouden en zijn de leden verzocht schriftelijk te reageren op de geagendeerde besluiten. Alle ontvangen reacties waren positief. 
 4. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2020.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Plannen voor 2021.
 7. Begroting voor het jaar 2021 en indicatieve begroting 2022.
 8. Benoeming kascommissie 2022.
 9. Bestuurssamenstelling: Met de groei van activiteiten op digitaal gebied (in het bijzonder www.onsvoorgeslacht.nl, HoGenDa, HoFoDa) is het belangrijk dat het bestuur zich versterkt op digitaal gebied. Ons lid de heer S. (Sjoerd) de Ridder, die zich al verdienstelijk heeft gemaakt met de ontwikkeling van HoFoDa, heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur van onze vereniging. Het bestuur stelt voor hem te benoemen tot bestuurslid. Hij zal de portefeuille ‘Digitalisering’ op zich nemen. 
 10. Voorstel vernieuwing Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte.

B. Algemeen gedeelte (16.00 – 17.00)
Mevr. Yvonne Bos-Rops (archivist Nationaal Archief) zal een lezing houden over 10e penningen.

Hollandse Parentelen 2

Bestellen van Hollandse Parentelen 2 is nu mogelijk

In 2017 verscheen de ‘Parenteel van Jacob Arentsz., smid te Schiedam’, onder genealogen kortweg de ‘Parenteel Fabri’ genoemd, als deel 1 in de reeks ‘Hollandse parentelen’. Uiteraard betekent de toevoeging ‘deel 1’ dat de vereniging de ambitie heeft om meer delen te laten verschijnen, net zoals bij de reeks ‘Utrechtse parentelen’. We zijn verheugd ‘Hollandse Parentelen 2’ hierbij te kunnen aankondigen. In dit deel vindt u drie parentelen, die betrekking hebben op verschillende regio’s in het gebied van ‘Ons Voorgeslacht’.

Remco van den Heuvel heeft een uitgebreide parenteel gemaakt van een familie Van den Heuvel uit het Land van Heusden en Altena, waarop veel mensen met hun kwartierstaat zullen kunnen aansluiten. 

Teun van der Vorm heeft het nageslacht van Claes Roelofsz. uit Leiderdorp, geb. ca. 1445, in beeld gebracht.
Hier neemt het schoutengeslacht Van Harmelen dat zegelt met het wapen ‘met de drie ruiten’ een prominente plek in. 

De parenteel van Hans Wendte betreft het nageslacht van Aernt die Rughe, die begin vijftiende eeuw in West-Friesland leefde. Vanwege een doodslag gevolgd door de stichting van de ‘vicarie van de zoen’ is opvallend veel bekend over de oudste periode.

Deze uitgave komt voor leden digitaal beschikbaar op het besloten gedeelte van HoGenDa. Daarnaast is deze uitgave ook als boek verkrijgbaar in dezelfde uitvoering als eerdere papieren uitgaven van Utrechtse- en Hollandse Parentelen. Het boek heeft 448 pagina’s en bevat diverse afbeeldingen en geneagrammen, waarvan zo’n 20 afbeeldingen van o.a. portretten en familiewapens in kleur zijn afgebeeld.
Dankzij bijdragen van de vereniging en subsidiegevers kunnen wij dit boek aan leden van Ons Voorgeslacht aanbieden voor 15 euro en aan niet-leden voor 25 euro (incl. verzendkosten). Voor verzendingen naar het buitenland geldt een toeslag van 5 euro. Leden krijgen bij het maandblad van februari een kortingscode die op de website winkel.onsvoorgeslacht.nl ingevoerd moet worden om de ledenprijs te verkrijgen.
We streven ernaar dat het boek binnen twee tot drie weken bij u wordt thuisbezorgd.

Om het bestelproces in de winkel te verduidelijken, hebben we een korte handleiding gemaakt die u hier kunt raadplegen.

U kunt hier een preview van Hollandse Parentelen 2 bekijken, met de inhoudsopgave en de volledige index.

Voorpagina januari 2021

Januarinummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Voorpagina januari 2021

Inhoudsopgave

 • Terugkijken en vooruitzien | Voorwoord door Teun van der Vorm
 • Voor het voetlicht (5) | Interview met Ben de Keijzer (oud-voorzitter) door Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm
 • De momberkamer van de stad Utrecht | Voogdij in de 17e en 18e eeuw door Casper A. van Burik
 • Surfen door het Dordts archief | De Gelder, de Visser, Jonckheer en van Leijden door Berend van Dooren
Plaatje folder

Nieuwe versie van folder beschikbaar

Plaatje folder

Wilt u in één A4-tje weten wat onze vereniging doet en waarom u een lidmaatschap zou moeten overwegen? Lees dan de nieuwste versie van onze folder.

Decembernummer OV 2020

Decembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Inhoudsopgave

 • Een optimus missionarius: Johannes Bertina, pastoor van Nibbixwoud door drs. Ronald A. van der Spiegel. 
 • Boom / Leegendijck te IJsselmonde / Charlois door Jelte G. Lagendijk.
 • Vogelkopers uit Hazerswoude te Amsterdam (1637-1679) Van Sluijs, Moij en Van Den Bosch door J.F. Wendte.
 • Geertruydt Jansdr. van Muylwijck, een nog onbekend kind van Jan van Muylwijck Mathijsz. (Heusden – Gorinchem) door B. de Keijzer en H.M. Kuypers.
 • Hollandse- en Utrechtse Parentelen vóór 1650 door Denis Verhoef e.a.
 • Papierscheurder in het archief van Hoorn (1815-1818) door J.F. Wendte.
 • Tempora mutantur, nos et mutamur in illis (Kerst- en Nieuwjaarsgroet) van Bestuur en redactie.
Novembernummer 2020 van OV

Novembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

November 2020, nr. 735

Inhoudsopgave

 • Genealogie van de Bleskensgraafse familie Van Krimpen door Léon van der Hoeven.
 • Van Bueren & co Kwartieren van Barth van Bueren Adriaens en zijn zuster Martijntje door B. van Dooren.
 • De broederschap van Sint Ontkommer in Den Haag en haar cartularium door drs. Ronald A. van der Spiegel.
 • Christiaan Weijdecamp en Christiaan Weijdercamp beiden in 1709 gehuwd in Den Haag door Hans Wendte.
 • Inden gront verdorven door B. van Dooren.
Special offer

Word nu lid van ‘Ons Voorgeslacht’ en krijg de laatste maand van 2020 gratis!

Speciale aanbieding

Als je nu lid wordt van Ons Voorgeslacht voor een periode van minimaal 1 jaar, is de laatste periode van 2020 gratis. Je hebt dan direct toegang tot onze databases Hogenda en Hofoda en ontvangt het decembernummer van het tijdschrift per e-mail.

Met een lidmaatschap heb je:

 • Toegang tot de gedigitaliseerde maandbladen van 2016 t/m 2020.
 • Toegang tot Hogenda met ruim 12.700 documenten van diverse bronbewerkingen tot genealogieën en kwartierstaten (dat aantal groeit nog steeds).
 • Toegang tot Hofoda met al ruim 100.000 foto’s van diverse bronnen (en ook dat aantal groeit nog steeds).
 • Toegang tot onze bibliotheek met 4.400 boeken in onze collectie (helaas nu nog gesloten wegens Corona).
 • Toegang tot de webwinkel met onze reeds verschenen uitgaven (met ledenkorting)
 • Toegang tot onze publicaties van de UP-reeks (Utrechtse parentelen) en de HB-reeks (Hollandse Bronnen)

Lid worden kan al voor €39,– voor een papieren lidmaatschap binnen Nederland en €25,– voor een digitaal lidmaatschap. Met een papieren lidmaatschap ontvang je het maandblad per post en met een digitaal lidmaatschap ontvang je deze per mail.

Het actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).

Dus word nu lid door het formulier op onze website in te vullen

Tip voor de feestdagen

Geef een lidmaatschap van Ons Voorgeslacht cadeau. Neem daarvoor contact op met de penningmeester voor meer informatie.

Omslag oktober 2020

Oktobernummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Omslag oktober 2020

In het oktobernummer zijn de volgende artikelen opgenomen:

 • De Engelen van Vlaardingen (I) door Yorick Zomer.
 • Tiende penning Half-Loosduinen door drs. Ronald A. van der Spiegel.
 • Lijst van de dooden die begraven zijn in de Ketel, 1696, 1698, 1699 door Sjoerd A.L. de Ridder. 
 • Laurens Cornelisz. (Ankeveen) en zijn nageslacht Groenendijck en Van Noortgouw te Amsterdam, groothandelaren in vogels (1651-1760) door J.F. Wendte. 
 • Tiende penning Eikenduinen en Haagambacht 1544 door Frans van Rooijen.