Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Omslag Ons Voorgeslacht 758

Januarinummer 2023 Ons Voorgeslacht verschenen

Het januarinummer bevat de volgende artikelen:

 1. Léon van der Hoeven, De oorsprong van het Sliedrechtse geslacht Bos getraceerd.
 2. Gerard van Eendenburg, Het hoofdgeld van Wateringen uit 1622.
 3. Eimert van der Beek en Berend van Dooren, Als het bouwwerk wankelt. Opnieuw Peeterken Adriaensdr. én haar man Cornelis Hoeffnagel.
 4. Peter van der Krogt, Zoekgeraakte erfgenamen. Oproepen voor erfgenamen in kranten als genealogische bron.
 5. drs. Ronald A. van der Spiegel, Blaffaard kerk Eikenduinen 1572-1580.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

De Kranestraat te ’s-Gravenhage, gezien vanaf de Bierkade richting Amsterdamse Veerkade (1778)

Decembernummer van 2022 verschenen

De Kranestraat te ’s-Gravenhage,
gezien vanaf de Bierkade richting
Amsterdamse Veerkade (1778)

Het decembernummer bevat de volgende artikelen:

 1. Cornelis R.H. Snijder, Vader en zoon Johannes Carius (Karius), beiden als ‘scherpregter gedient hebbende bij de troepen van den staat’.
 2. J.F. Wendte, De verkoop van de roerende goederen van Aeff Vrou van der Tuijnsdr. te Hoorn (1461).
 3. H.M. Kuypers, Een bijzondere vondst.

En verder de jaarlijkse rubriek Addenda en corrigenda, een boekbeschrijving, een vraag en de aankondiging van de nieuwsjaarsreceptie op 21 januari 2023.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Museum Hoeksche Waard

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst ‘Ons Voorgeslacht‘ op 21 januari 2023

Op zaterdag 21 januari 2023 organiseren de Vriendenkring Museum Hoeksche Waard en Ons Voorgeslacht een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Ons Voorgeslacht, het Museum en de Vriendenkring willen meer gaan samenwerken en de nieuwjaarsreceptie is hier een begin van.

Museum Hoeksche Waard
Museum Hoeksche Waard is opgericht in 1960, met als doel de cultuur- en streekhistorie van de Hoeksche Waard te behouden, te ontsluiten en te presenteren, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een organisatie met meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers. Naast de twee gebouwen ‘t Hof van Assendelft (een achttiende-eeuws buitenverblijf van een Haagse dame Sara Louisa du Faget van Assendelft) en de boerderij Oost-Leeuwenstein, is er ook een documentatiecentrum met veel genealogische informatie, een bibliotheek, archieven, plattegronden en foto’s.

Programma
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt u om 13.30 uur ontvangen met koffie of thee, waarna de beide voorzitters u welkom zullen heten. Vervolgens staat op het programma uitleg over het documentatiecentrum, een lezing van Léon van der Hoeven over ‘Schoolmeesters in de Hoeksche Waard’ en u kunt zelf een rondwandeling door ’t Hof van Assendelft maken. De bijeenkomst wordt om 16.00 uur afgesloten met een gezamenlijk drankje en hapje.

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 13 januari 2023 aanmelden via pr@onsvoorgeslacht.nl voor het bijwonen van de nieuwjaarsbijeenkomst.
Als u een Museumkaart hebt, die graag bij uw bezoek meenemen of melden dat u Vriend bent van de Vriendenkring).

We verheugen ons erop u in het Museum Hoeksche Waard te mogen begroeten.

Novembernummer Ons Voorgeslacht

Novembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’

Het novembernummer bevat de volgende artikelen:

 1. J.F. Wendte, Van Geleyn, oorspronkelijk Von Gelehn (Aken). De bloeiperiode van een Amsterdams koopmansgeslacht.
 2. drs. G.J. van Rookhuijzen, Land van Arkel, kohier 1000ste penning 1654.
 3. Dick Haagsman, Genealogie Haagsman, Haaksman en Haaxman, deel 1: de zeventiende eeuw (slot).
 4. Léon van der Hoeven, De DTB van Ottoland aangevuld.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.Het Diaconie Weeshuis aan de Zwanenburgerstraat te Amsterdam

Oktobernummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Het oktobernummer bevat de volgende artikelen:

 1. Dick Haagsman, Genealogie Haagsman, Haaksman en Haaxman, deel 1: de zeventiende eeuw.
 2. drs. Ronald van der Spiegel, Hoenderplichtingen van Wassenaar in Rijnsaterwoude circa 1366.
 3. Frits van Oostvoorn, Het leven van immigrante Catharina Huth (1705-1755), geboren in Hessen, in Amsterdam 1726-1755.
 4. Berend van Dooren, Lezersleed over Gorinchemse secretarissen en transcripties.
 5. Teun van der Vorm, Een bijzonder lijstje. Inwoners van Leiden (1634).

Verder nieuws van het bestuur en een boekbeschrijving.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Septembernummer OV

Septembernummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Voorblad septembernummer Ons Voorgeslacht

Het septembernummer bevat de volgende artikelen:

 1. Tom de Vroom, Schipper op Smyrna.
 2. Léon van der Hoeven, Ontvangsten van rouwkleden Hoogblokland 1661-1663.
 3. drs. G.J. van Rookhuijzen, Oude geslachten in Noordeloos. 1 Den Besten.
 4. Gerard van Eendenburg, Weerbare mannen van Monster in 1747.
 5. Hildo van Engen, De Heusdense ‘ommeslach’ van 1521.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Cover maandblad 753

Juli/augustusnummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Het gecombineerde juli/augustusnummer bevat de volgende artikelen:

 1. J.F. Wendte, De zestiende-eeuwse herkomst van het Hoornse geslacht Carbasius, honderd jaar pottenbakkers.
 2. drs. Ronald A. van der Spiegel, Van ambachtsman tot kasteelheer, het verhaal van Jan Roelensz. van Puttenstein en zijn familie.
 3. M.C. de Keijzer, Het geslacht Wamerhuijsen te Vlaardingen.
 4. drs. Ronald A. van der Spiegel, Blaffaard Heilige Geest Den Haag 1438.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Cover maandblad 752

Juninummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

In het juninummer zijn de volgende artikelen opgenomen.

 • Klaas Abel Reuvers, Sevenbergen uit Helmond? Of oudste generaties Sevenbergen/Zevenbergen uit IJsselmonde.
 • H.M. Kuypers, Een genealogische instinker en struikelblok door naamsverandering.
 • R.A. Kers (†) en Berend van Dooren, Stamreeks Kers/Kars. Verslag van een intensieve samenwerking.
 • Teun van der Vorm, Een lidmatenlijst van Voorschoten van circa 1620 met enkele aanvullingen tot 1630.
 • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Adrie Maliepaard, Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk, deel 4 (2021).
 • Drs. Ronald van der Spiegel, Inwoners Texel 1455-1447.
 • Vraag en antwoord 2022.01 Geesthuysen – van der Speck.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Voorblad maandblad 751

Meinummer van het maandblad verschenen

In het meinummer zijn de volgende artikelen opgenomen:

 • Ida Verhaar, Parenteel van Jan Dircksz. (Verhaer). 
  Deze bijdrage geeft ook aandacht aan het rampjaar, dit jaar 350 jaar geleden.
 • Arie Jan Stasse, Het familiegeld van Baardwijk, Babyloniënbroek, Doeveren en Drongelen van 1674.
 • Ronald van der Spiegel, Staat van landerijen en renten over 1583 van het Sint Elizabethklooster in Den Haag.
 • Sylvia Buit, Boekbespreking.

  De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.
Gezicht op Delft na de explosie 1654

750ste aflevering van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

 • Tom E. de Vroom, Familie Doncker en de Delftse donderslag.
 • Berend van Dooren, Alle Claesen op een rijtje in en om het Land van Arkel (deel 2).
 • M.C. de Keijzer, Het geslacht Coppele alias Boogaert te Vlaardingen.
 • Philip van Dael, De provenance van de manuscripten van Van Buchel (1565-1641) en Booth (1605-1678).
 • Peter Hoogerbrugge,De carrière van Cornelis Jacobsz. van Arlen uit Bleiswijk.
 • drs. Ronald A. van der Spiegel, Oproerlingen in Leiden in 1445.

En verder:

 • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Carla van Beers, De Matria-Cirkel, voormoeders & genealogie (2021).
 • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Arie Koolmees en André Hoogendijk, Land verloren, Krimpen geboren (2021)
 • Boekenmarkt en Algemene Ledenvergadering op zaterdag 7 mei 2022.

De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.