Publicatierichtlijnen

Publicatieproces (digitaal)
  1. Bijdragen kunnen worden ingezonden naar [email protected].
  2. Vergeet niet uw correspondentieadres te vermelden bij het indienen van een artikel.
  3. Voor publiceren in de databank vindt slechts een minimale opmaakslag plaats. Dient u alstublieft een document in met eenvoudige en toegankelijke opmaak. Genealogieën worden bij voorkeur in de OV stijl online gezet (zie publiceren op papier).
  4. Houd u aan de spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal.
  5. Het is wenselijk dat bijdragen voorzien zijn van een inleiding.
  6. Probeer het gebruik van (lange) regesten in de oorspronkelijke spelling zoveel mogelijk te vermijden. Als bepaalde woorden of uitdrukkingen moeilijk te vertalen zijn naar modern Nederlands, plaats deze citaten dan tussen aanhalingstekens.
Auteursrechtverklaring
  1. De auteur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden bijdrage en stemt ermee in dat de redactie deze indien nodig – met mate – kan bewerken. Als een redacteur van mening is dat bepaalde delen van de tekst verder uitgewerkt moeten worden of ingekort dienen te worden, zal hierover overleg plaatsvinden met de auteur.
  2. De verantwoordelijkheid voor het publiceren van privacygevoelige gegevens ligt volledig bij de auteur.
  3. Door het indienen van een bijdrage geeft de auteur ook toestemming aan de vereniging om het artikel te publiceren, mogelijk op of in een ander medium van de vereniging, zoals in de databank. Het auteursrecht en de verantwoordelijkheid blijven ongewijzigd.