Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Nieuws

Omslag oktober 2020

Oktobernummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

In het oktobernummer zijn de volgende artikelen opgenomen: De Engelen van Vlaardingen (I) door Yorick Zomer. Tiende penning Half-Loosduinen door drs. Ronald A. van der Spiegel. Lijst van de dooden die begraven zijn in de Ketel, 1696, 1698, 1699 door Sjoerd A.L. de Ridder.  Laurens Cornelisz. (Ankeveen) en zijn nageslacht Groenendijck en Van Noortgouw te Amsterdam, groothandelaren in vogels (1651-1760) door J.F. Wendte.  […]

Gorinchem. Blaeu 1652.

Septembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

In het septembernummer zijn de volgende artikelen opgenomen: De familie Huijsman (‘s-Gravendeel dl. 2) door W.T. Molema-Smitshoek. Landpachters Voorne in Warmond 1374-1405 door drs. Ronald A. van der Spiegel. Geertruydt Jansdr. van Muylwijck, een nog onbekend kind van Jan van Muylwijck Mathijsz. (Heusden – Gorinchem) door B. de Keijzer en H.M. Kuypers.  Ja, ik wil! […]

Voorbeeld Hofoda

De geboorte van de Hollandse Foto Databank

De Hollandse Foto Databank (HoFoDa) is een nieuwe loot aan de stam van onze vereniging. De databank is ontwikkeld om foto’s van archiefstukken, historisch erfgoed of andere beeldmaterialen van welke aard dan ook, die interessant zijn voor genealogisch onderzoek op het werkterrein van ‘Ons Voorgeslacht’, beschikbaar te stellen. Naast foto’s van archiefstukken kunt u ook […]

De Grote Markt te Haarlem met het stadhuis, gezien tussen ca. 1765-1772. Rechts boven de pilaren is nog het in 1855 afgebroken omheinde schavot gelegen. Onbekende kunstenaar, pen- en penseeltekening 22.5 x 25.1 cm, te dateren ca. 1770. (Collectie Noord-Hollands Archief, Haarlem)

Juli/augustusnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

De volgende artikelen zijn opgenomen: Het ‘Haarlemse’ scherprechtersgeslacht Christiaensen (ook wel: Nanning of Nannings) door Cornelis R.H. Snijder.  De families van der Urck en Colen uit Naaldwijk door Teun van der Vorm.  Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel – Deel 1. De familie Lapper door W.T. Molema-Smitshoek.  Verponding Schiebroek 1629 door J. Heemskerk. De oudste […]

Kaft juninummer Ons Voorgeslacht

Juninummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

De volgende artikelen zijn opgenomen: Jan Adriaensz. en de raadsels rond A(a)nen. Nieuwe voorouders van Neeltje de Groot door Berend van Dooren. De overlieden van het Hoender- en Vogelkopersgilde te Amsterdam vanaf 1726 tot de opheffing der gilden door J.F. Wendte. Ondertrouw en huwelijken te Sluipwijk 1647-1654 door J. Heemskerk. Van Suijdervliet (antwoord op vraag […]

Ingang bibliotheek onderaan de hellingbaan

Aangepaste dienstverlening bibliotheek

Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag hoe we ons verenigingscentrum/bibliotheek in coronatijd toch enigszins toegankelijk kunnen maken voor onze leden. Helaas is het i.v.m. de ruimte en beperkte mogelijkheden tot ventileren in ons verenigingscentrum niet mogelijk om alle RIVM-maatregelen strikt toe te passen. Daarbij hebben we als bestuur ook gekeken, hoe e.e.a. geregeld […]

Voorpagina Mei 2020 Ons Voorgeslacht

Meinummer van Ons Voorgeslacht verschenen

De kwartieren van Johanna Heijbeek (Dordrecht 1713) door Berend van Dooren. Stokoude mensen in Den Haag en Scheveningen – Neeltje Janse van Salm (1651-1755) en haar nageslacht Weijdekamp door J.F. Wendte. Het gezin en de voorouders van Vranck Jansz. Pols (ca. 1561-1643) uit Overschie door Teun van der Vorm. Jan de Cupere, schout van Linschoten […]

Aprilnummer van Ons Voorgeslacht verschenen

In het aprilnummer zijn de volgende artikelen worden opgenomen: Het nageslacht van Hendrik van Bergen en Jan van der Leck door Alexander Hartmans. Geleerdheid, geld en een fraaie familienaam Carbasius aan het begin van de zeventiende eeuw door J.F. Wendte. Het familiewapen Mosselman door B. de Keijzer. Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende Zoutveen […]

Ingang bibliotheek onderaan de hellingbaan

Verenigingscentrum gesloten

Wellicht ten overvloede, maar i.v.m. de coronamaatregelen die de overheid regering heeft afgekondigd, is het Verenigingscentrum in ieder geval tot 1 juni 2020 gesloten. Wij volgen daarbij de voorschriften van de overheid en kunnen dus nog niet zeggen, wanneer we weer opengaan. Digitaal gaan we gewoon door op Facebook, Hogenda en de nieuwsbrief.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) VAN 28 MAART AFGELAST I.V.M. HET CORONAVIRUS

Geachte leden van ‘Ons Voorgeslacht’, Het bestuur heeft, na goed overleg, besloten om de ALV van 28 maart a.s. uit te stellen i.v.m. maatregelen rond het coronavirus. We hebben nog geen nieuwe datum vastgesteld, maar zullen die natuurlijk zo snel mogelijk communiceren via onze nieuwsbrief, Facebookpagina en website. Bestuursverkiezing We hebben u schriftelijk verzocht om […]