Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Nieuws

Meinummer ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave: drs. G.J. van Rookhuijzen, Oude geslachten in Noordeloos II. Verleck Cees van Yperen en Gerard van Eendenburg, De personele quotisatie uit 1742 van het ambacht Monster Teun van der Vorm, In memoriam Henk van der Waag (1930-2023) en verder een nieuwe vraag. Het volgende nummer verschijnt rond half juni 2023. Voor leden is het […]

Aprilnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Inhoudsopgave: Gerrit Verwoerd, De puzzel van de Verwoerden uit Tienhoven (Utrecht) en de Nederbetuwe Berend van Dooren, Aert Appel en de verdwaalde akte. Nieuwe kwartieren van Maria Boogaard [1747-1812] en verder drie boekbeschrijvingen. Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa. Het volgende nummer verschijnt rond half mei 2023.

Dagelijks bestuur ALV 2021

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 15 april

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdagmiddag 15 april 2023 te Delfgauw. Locatie‘Kerkelijk Centrum Delfgauw’, Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw. AgendaAanvang 14.30 uur (inloop 14.00 uur)A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00 uur)1.            Opening van de vergadering door de voorzitter Teun van der Vorm.2.            Ingekomen stukken en mededelingen.3.            Notulen jaarvergadering van 7 mei 2022 te Delfgauw. […]

De Sint Jorisdoelen in Dordrecht in 1774

Maartnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Het maartnummer bevat de volgende artikelen: W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5): De familie Vroman. Berend van Dooren, Pieter Abelsz. disponeert van Meerdervoort en het verzuim. En verder twee boekbeschrijvingen en de aankondiging van een boekenmarkt en de ALV op 15 april 2023. Voor leden is het digitale nummer te raadplegen […]

Omslag Ons Voorgeslacht februari 2023

Februarinummer 2023 Ons Voorgeslacht verschenen

Het februarinummer bevat de volgende artikelen: Yorick Zomer, De Engelen van Vlaardingen (II), Ommering, Van den Brouck, Lantwijck, Salm, Steenhuijsen. drs. G.J. van Rookhuijzen, Naamlijst 20 mei 1674 van gequotiseerden 200ste penning Noordeloos, welke consenteren in verkoop obligaties. Arie Jan Stasse, Het familiegeld van Dussen-Munsterkerk, Eethen, Emmikhoven en Genderen van 1674. Arie Jan Stasse, Het […]

Omslag Ons Voorgeslacht 758

Januarinummer 2023 Ons Voorgeslacht verschenen

Het januarinummer bevat de volgende artikelen: Léon van der Hoeven, De oorsprong van het Sliedrechtse geslacht Bos getraceerd. Gerard van Eendenburg, Het hoofdgeld van Wateringen uit 1622. Eimert van der Beek en Berend van Dooren, Als het bouwwerk wankelt. Opnieuw Peeterken Adriaensdr. én haar man Cornelis Hoeffnagel. Peter van der Krogt, Zoekgeraakte erfgenamen. Oproepen voor […]

De Kranestraat te ’s-Gravenhage, gezien vanaf de Bierkade richting Amsterdamse Veerkade (1778)

Decembernummer van 2022 verschenen

Het decembernummer bevat de volgende artikelen: Cornelis R.H. Snijder, Vader en zoon Johannes Carius (Karius), beiden als ‘scherpregter gedient hebbende bij de troepen van den staat’. J.F. Wendte, De verkoop van de roerende goederen van Aeff Vrou van der Tuijnsdr. te Hoorn (1461). H.M. Kuypers, Een bijzondere vondst. En verder de jaarlijkse rubriek Addenda en […]

Museum Hoeksche Waard

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst ‘Ons Voorgeslacht‘ op 21 januari 2023

Op zaterdag 21 januari 2023 organiseren de Vriendenkring Museum Hoeksche Waard en Ons Voorgeslacht een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Ons Voorgeslacht, het Museum en de Vriendenkring willen meer gaan samenwerken en de nieuwjaarsreceptie is hier een begin van. Museum Hoeksche WaardMuseum Hoeksche Waard is opgericht in 1960, met als doel de cultuur- en streekhistorie van de Hoeksche Waard […]

Novembernummer Ons Voorgeslacht

Novembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’

Het novembernummer bevat de volgende artikelen: J.F. Wendte, Van Geleyn, oorspronkelijk Von Gelehn (Aken). De bloeiperiode van een Amsterdams koopmansgeslacht. drs. G.J. van Rookhuijzen, Land van Arkel, kohier 1000ste penning 1654. Dick Haagsman, Genealogie Haagsman, Haaksman en Haaxman, deel 1: de zeventiende eeuw (slot). Léon van der Hoeven, De DTB van Ottoland aangevuld. Voor leden […]

Het Diaconie Weeshuis aan de Zwanenburgerstraat te Amsterdam

Oktobernummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Het oktobernummer bevat de volgende artikelen: Dick Haagsman, Genealogie Haagsman, Haaksman en Haaxman, deel 1: de zeventiende eeuw. drs. Ronald van der Spiegel, Hoenderplichtingen van Wassenaar in Rijnsaterwoude circa 1366. Frits van Oostvoorn, Het leven van immigrante Catharina Huth (1705-1755), geboren in Hessen, in Amsterdam 1726-1755. Berend van Dooren, Lezersleed over Gorinchemse secretarissen en transcripties. […]