Inleiding

21 oktober 2022

De nieuwe Hollandse Genealogische Databank van Ons Voorgeslacht is het platform waarin onze collectie de komende jaren verder digitaal ontsloten zal worden. Uniek is dat de databank toegankelijk is via een zoekmachine, maar tegelijkertijd een catalogus is van al ons materiaal. Tijdens het zoeken kan er gericht door een deel van het materiaal gespit worden of de resultaten kunnen naderhand verkleind worden door middel van filters.

Onze collectie is verdeeld in enkele categorieën. Deze zijn gekozen zodat ze eenvoudig onderscheid kunnen maken tussen bijvoorbeeld genealogieën of bronbewerkingen, maar ook zodat ze duidelijk weergeven welke documenten en materialen onder auspiciën van de redactie van Ons Voorgeslacht zijn gepubliceerd. Tot slot zijn twee voor Ons Voorgeslacht van oudsher belangrijke bron groepen in aparte categorieën gezet (tiendepenning kohieren en leenkamers). Zo staan bij de leenkamers zoveel plaatsen genoteerd dat gericht vrij zoeken op plaats lastig is als ook die bronnen worden meegenomen. Nadeel is dat genealogische bronnen in verschillende categorieën gevonden kan worden, maar voordeel is dat de collectie per categorie meer eenduidig is te doorzoeken.

Ons Voorgeslacht heeft een unieke ontsluiting ontworpen om onze volledige collectie met zeer divers materiaal, specifiek voor genealogisch onderzoek toegankelijk te maken. De beschrijving van alle bestanddelen is gebaseerd op drie typen steekwoorden (genealogisch/bibliografisch, biografisch en geografisch), plus een periode-aanduiding (vereenvoudigd gezegd mag dat wellicht een vierde type chronologisch steekwoord genoemd worden). Genealogische/bibliografische steekwoorden zijn bijvoorbeeld ‘belastingen’, of ‘geestelijke goederen’, (voor bronnen) en voor stambomen bijvoorbeeld ‘genealogie’, ‘kwartierstaat’, of naamreeks’. Biografische steekwoorden zijn familienamen of patroniemen. Geografische steekwoorden zijn plaats- en streeknamen.

De zoekresultaten geven een vereenvoudigde weergave van elk bestanddeel, afhankelijk van de categorie van het bestanddeel. Voordeel van deze aanpak is dat u direct de meest relevante informatie van een bestanddeel ziet (ongeacht wat voor categorie het betreft) maar dat de resultaten overzichtelijk blijven. Hoe gerichter men zoekt, des te meer de weergave van de resultaten op elkaar lijkt.

De basis van de nieuwe databank is gelegd bij de lancering van de website in oktober 2023. Langer de databank offline houden is ook niet gewenst. We hebben nog veel aanvullende functionaliteit en een verbetering van de gebruikerservaringen gepland voor ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Kanttekeningen

De vrij zoeken methode is in dit stadium gerealiseerd als een eenvoudige “character match” met een maximum van 12 karakters. Ook resultaten met slechts een klein verschil met de gewenste zoekopdracht worden getoond. Alle documenten welke een bestandsgrote hebben kleiner dan 25mb zijn geïndexeerd (voor de full text search) en deze limiet wordt bij de volgende update opgerekt zodat alle bestanden doorzoekbaar zijn (deze limiet speelt parten in de collectie Digitheek / Periodieken).

Vrijwilligerswerk

De metadata in de databank is niet op alle plekken compleet en kan fouten bevatten. Vrijwilligers die actief aan de slag willen met aanvullen en verbeteringen van de databank kunnen zich melden bij ict@onsvoorgeslacht.nl.