Collectie tiende penningkohieren

3 oktober 2023

Een belangrijke bron voor onderzoekers om voorouders tot in de 16e eeuw terug te vinden zijn de tiende penningkohieren, omdat een groot deel van de bevolking uit alle sociale lagen hierin wordt vermeld.
Ons Voorgeslacht staat van oudsher bekend om de diverse transcriptieprojecten en de publicaties daarvan in het maandblad en in de databank HoGenDa.

De Tiende Penning is een belasting van 10% op inkomsten uit vermogen. Deze werd door Maria van Hongarije, landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden namens haar broer keizer Karel V, geheven in 1543, 1544, 1553, 1556, 1561 en 1564. De kohieren die naar aanleiding hiervan opgesteld zijn, zijn te vinden in het Nationaal Archief (3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572).

In HoGenDa zijn meer dan 325 transcripties te vinden van, met een enkele uitzondering, plaatsen binnen de grenzen van het huidige Zuid-Holland, waarvan tiende penningkohieren bewaard zijn gebleven.

In HoFoDa zijn veel scans van de originelen te vinden. Ga daarvoor naar de catalogus en klik onder de optie Nationaal Archief – 3.01.03 Archief van de Staten van Holland vóór 1572 aan.

Meer weten?
In de publicatie ‘De kohieren van de tiende penning in Holland, 1543-1564‘, door J.A.M.Y. Bos-Rops wordt een uitleg gegeven over de kohieren en is een lijst van kohieren opgenomen.

Afbeelding

Extract uit het Kohier van de 10e penning voor Schiebroek, 1561 (NA 3.01.03, inv.nr. 1427, afbeelding is afkomstig van HoFoDa).

(transcriptie)

30e weer

Bij eede verclaert

Vranck Cornelisz bruijckt van Pieter Cornelisz touderschie met sijn comsocijs seven margen weijveen landt beghinnende vande broeckse werf aff ende …