HEK Historisch tijdschrift voor de Krimpenerwaard

23 januari 2024

Het magazine, oorspronkelijk gelanceerd in 1976 onder de naam Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (HEK), heeft gedurende 39 jaar, tot en met 2015, een diversiteit aan artikelen gepubliceerd over de cultuurgeschiedenis van de Krimpenerwaard en haar steden en dorpen. De redactie streefde daarbij naar een wetenschappelijk verantwoord niveau van de inhoud. De Stichting HEK fungeert als de juridische entiteit die het tijdschrift uitgeeft. Vanwege financiële overwegingen werd in 2016 een pas op de plaats gemaakt, waarna de ‘papieren’ versie eind 2015 werd stopgezet. De laatste (digitale) editie verscheen in 2017. In 2023 heeft Ons Voorgeslacht het beheer van dit blad overgenomen van de Stichting HEK. In totaal verschenen er 40 jaargangen.