Algemene ledenvergadering op 6 april

3 maart 2024

Alle leden van Ons Voorgeslacht zijn uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt op zaterdagmiddag 6 april 2024 te Delfgauw. Naast het huishoudelijk gedeelte staan er ook twee interessante lezingen op het programma.
 
Locatie
‘Kerkelijk Centrum Delfgauw’, Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw.
 
Agenda
Aanvang 14.30 uur (inloop 14.00 uur)

A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00 uur)
1.            Opening van de vergadering door de voorzitter Teun van der Vorm.
2.            Ingekomen stukken en mededelingen.
3.            Notulen ALV van 15 april 2023 te Delfgauw. *
4.            Jaarverslag 2023.*
5.            Rekening en verantwoording over het boekjaar 2023.*
6.            Verslag kascommissie.
7.            Plannen voor 2024 en voortgang vernieuwing van de website en HoGenDa.
8.            Begroting voor het jaar 2024 en indicatieve begroting 2025.
9.            Benoeming nieuw bestuurslid en kascommissie 2025.
10.          Rondvraag.
11.          Sluiting van de vergadering.

* De notulen en jaarstukken zijn uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de ALV te vinden op de website van Ons Voorgeslacht.

B. Algemene gedeelte (16.00 – 17.00 uur)
a. Lezing door Ron Brand: ‘Cornelis Claesz. van Wieringen en de zeeschilderkunst van de 17e eeuw’.
b. Lezing door Dick Haagsman over zijn boek ‘Leven in de Leerdammer Vrijheid’.
 
C. Afsluitende borrel (17.15 – 18.00 uur)

Uit eten (facultatief)
Na afloop is er de gelegenheid om op eigen kosten mee uit eten te gaan. Geeft u daarvoor op via een e-mail aan [email protected]. De sluitingsdatum is maandag 26 maart 2024, zodat de reservering tijdig gedaan kan worden. De groep is begrensd in grootte, dus wacht niet te lang: als de groep vol is, sluit de inschrijving onder het motto wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Partners zijn welkom.