Impressie van de ALV op 6 april

12 april 2024

Op zaterdag 6 april vond te Delfgauw de Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren 32 leden aanwezig. Tevens werd – met een gebakje – het heugelijk feit gevierd dat onze vereniging inmiddels 1.500 leden telt.

Hoogtepunten van 2023
Op de bijeenkomst werd onder meer stil gestaan bij de hoogtepunten van 2023, waarbij de geheel vernieuwde website een bijzondere plaats inneemt. Daarop is ook een snel groeiend aantal digitale bronnen van hoge kwaliteit te vinden (HoGenDa) waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

De uitgave van Hollandse Parentelen deel 3 (‘Olycan’) is afgerond en begin 2024 verschenen. De collectie in de bibliotheek is uitgebreid en in de catalogus staan nu ruim 5.200 titels. HoFoDa bevat inmiddels circa 300.000 foto’s en scans. Onder andere vele scans van 10e penningkohieren zijn toegevoegd.
Er valt dus in alle opzichten groei te melden en ook de financiën zijn gezond.

Plannen voor 2024
Dit jaar wordt de website verder geoptimaliseerd, met name de zoekfunctie. Deel 9 van de publicatie Utrechtse Parentelen is in voorbereiding en er komt een aparte bijeenkomst voor nieuwe leden. Daarnaast kunt u uiteraard, zoals u gewend bent, het maandblad (minimaal 10x), de maandelijkse nieuwsbrief, vele nieuwe bronbewerkingen op HoGenDa, veel nieuwe scans van bronnen op HoFoDa etc. verwachten.

Tijdens de ALV nam secretaris Hans du Mortier afscheid, na in totaal 27 jaar diverse bestuursfuncties bij Ons Voorgeslacht te hebben vervuld. Hij wordt opgevolgd als secretaris door Max Mesman uit Delft.

Op voordracht van het bestuur werd Hans als erelid van de vereniging benoemd
Na afloop van de vergadering vonden er nog twee boeiende lezingen plaats. Er was voldoende ruimte voor een hapje en een drankje tijdens de afsluitende borrel.