Voorintekening Hollandse parentelen 3 geopend

13 november 2023

Als bestuur streven we ernaar ieder jaar ten minste één bijzondere uitgave te doen. In de afgelopen jaren heeft u als lid diverse uitgaven kunnen ontvangen, variërend van Hollandse parentelen en Utrechtse parentelen tot Hollandse bronnen. Als vereniging kiezen we er al enige tijd voor – om redenen van kosten en duurzaamheid – deze uitgaven als boek op te maken en digitaal op het besloten, alleen voor OV-leden toegankelijke, deel van HoGenDa beschikbaar te stellen. Naast de digitale uitgave stellen we de leden daarnaast graag in de gelegenheid om voor een aantrekkelijk bedrag een papieren exemplaar te bestellen.

Over Deel 3 van de Hollandse parentelen

Dit deel is het dikste en rijkst geïllustreerde deel in de reeks, tot dusverre. Het kloeke boekwerk zal meer dan 600 pagina’s bevatten. Alle parentelen in dit deel hangen met elkaar samen; ze zijn gebaseerd op het ‘Geslacht-register van de familie Olijcan’, een zeventiende-eeuws manuscript. Deel 3 bevat duizenden personen, met biografieën; de geografische zwaartepunten zijn Haarlem en Amsterdam.
Veel voorkomende familienamen zijn: Backer, Brasser, Van der Dussen, Van Heemskerck, De Kies, Van der Laen, Lakemans, Van der Lee, Olijcan, Pauw, Proost, Rotgans, Schellinger en Voocht.

De prijs van Hollandse parentelen 3

Voor leden zal de prijs 20 euro (exclusief porto) zijn, voor niet-leden 25 euro (exclusief porto). De portokosten zijn 10 euro binnen Nederland en 15 euro daarbuiten.

Eind januari 2024 zal Deel 3 van de Hollandse parentelen gepresenteerd worden bij onze nieuwjaarsreceptie. Dit is meteen een mooie gelegenheid om én uw bestelde boek(en) op te halen én onderling weer eens bij te praten. Nadere informatie over de nieuwjaarsreceptie volgt.

De bestelling kunt u doen via de winkel op de website. Daarbij kunt u, als het boek komt ophalen bij de nieuwjaarsreceptie, aangeven, dat u het in het verenigingscentrum ophaalt. U betaalt dan geen portokosten.