Aanbieden van genealogische collecties, familiearchieven, tijdschriften en boeken

Regelmatig krijgen we de vraag of wij (een deel van) een genealogische collectie of familiearchief willen opnemen in de bibliotheek of plaatsen op de website.

Als u overweegt uw collectie (deels) aan Ons Voorgeslacht te schenken, gelden de volgende voorwaarden:

  • In principe nemen we alleen (geordende) genealogische collecties aan, die aansluiten op ons werkgebied.
  • Het actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).
  • Familiefoto’s/albums zijn meestal van recente datum en nemen we niet aan.
  • Voor tijdschriften geldt, dat we alleen nog tijdschriften aannemen, die tot ons werkgebied behoren en we nog niet in de collectie hebben.
  • Voor boeken geldt dit ook met uitzondering van boeken van algemene genealogische aard, geschiedenis en atlassen.
  • Voor digitale bestanden ligt dit anders, die kunnen na overleg wellicht wel op de databank van Ons Voorgeslacht of in de digitale bibliotheek geplaatst worden.

We adviseren om vooraf met het bestuur in overleg te treden, zodat we gezamenlijk kunnen bekijken wat in uw situatie (fysiek en/of digitaal) mogelijk is. Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn om een aangeboden fysieke collectie te digitaliseren en in de rubriek “Dossier” beschikbaar te stellen op de website van “Ons Voorgeslacht”. Het kan echter ook zijn dat we adviseren met een andere partij contact op te nemen.

OV koopt geen collecties of delen ervan aan.